Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σημαντικές αλλαγές στην εποπτεία

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σημαντικές αλλαγές στην εποπτεία


 

Στο δίπτυχο της περαιτέρω ανάπτυξης της κυπριακής κεφαλαιαγοράς και της περαιτέρω ενίσχυσης της εποπτείας, στοχεύει για την επόμενη περίοδο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Δήμητρα Καλογήρου.

Η ΕΚΚ είδε τους εποπτευόμενους της να διπλασιάζονται, φτάνοντας από τους 315 το Δεκέμβριο του 2011 σε 610 το Δεκέμβριο του 2016, με την τάση να είναι αυξητική, αφού άλλες 134 αιτήσεις βρίσκονται στη διαδικασία αδειοδότησης.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, εκκρεμούν αιτήσεις για 60 ΚΕΠΕΥ, 21 ΕΠΔΥ, 33 Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, 12 Οργανισμούς Διαχείρισης ΟΕΕ, 6 για ΟΣΕΚΑ και 2 για εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

«Το όραμα της ΕΚΚ παραμένει, να καθιερωθεί η κυπριακή κεφαλαιαγορά ως ένας από τους πλέον ασφαλείς, αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας που να διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς», ανέφερε η κ. Καλογήρου μιλώντας στο πλαίσιο προγεύματος εργασίας με δημοσιογράφους για τον απολογισμό του έργου την πενταετία 2011-2016.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη κ. Καλογήρου η κεφαλαιαγορά αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την προώθηση τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου για τη θεσμοθέτηση νέων οντοτήτων, των μίνι μάνατζερ (εταιρείες που θα διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία κάτω των €100 εκατ.) και των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες αναφορικά με τη διοίκηση των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (administrators).

Επιπρόσθετα, θα προωθηθούν νέα προϊόντα τεχνολογίας (Fintech) όπως η χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων (crowd funding), ενώ η ΕΚΚ εξέφρασε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του University of London αναφορικά με την τεχνολογία blockhain, μιας τεχνολογίας που εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές διατήρησης και διανομής χρηματοοικονομικών ή και άλλων πληροφοριών.

«Πιστεύουμε ότι μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης θα ενισχυθούν οι προσπάθειες καθιέρωσης της Κύπρου ως διεθνούς επενδυτικού κέντρου και η αναζωογόνηση της οικονομίας γενικότερα με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα», είπε η κ. Καλογήρου.

Εξάλλου, η ΕΚΚ βάσει του πλαισίου εποπτείας με βάση τους κινδύνους (risked-based supervision approach) θα διενεργήσει το 2017 γύρω στους 30 στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους όσον αφορά το ξέπλυμα, ενώ άλλοι τόσοι έλεγχοι αναμένεται θα διενεργηθούν επί των ΚΕΠΕΥ που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ρίσκο. «Με αυτό το στόχο θεωρώ ότι θα κάνουμε καλύτερη εποπτεία πιο επικεντρωμένη και αποτελεσματική», συμπλήρωσε.

 

Κέντρο στα Forex

Εξάλλου, απαντώντας σε ερωτήσεις, η Πρόεδρος της ΕΚΚ είπε ότι η Κύπρος από το 2008 με την εισαγωγή της απαραίτητης τεχνολογίας έχει καταστεί, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, κέντρο για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών παραγώγων σε συνάλλαγμα FOREX και δυαδικών συμβολαίων (binaries).

Ενδεικτικά, όπως ανέφερε η κ. Καλογήρου, οι εταιρείες Forex και binaries ανέρχονται σε 130, εκ των οποίων μόνο οι 19 δραστηριοποιούνται σε δυαδικά συμβόλαια.

Ωστόσο, καθώς κάποια από τα προϊόντα είναι βραχυπρόθεσμα και άρα πολυπλοκότερα για τους ιδιώτες επενδυτές, η ΕΚΚ έχει εκδώσει εγκύκλιο περιορίζοντας τα προϊόντα δυαδικών συμβολαίων σε τέσσερα, τα οποία ενισχύουν τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη μεθοδολογία διαπραγμάτευσης αυτού του τύπου χρηματοπιστωτικού μέσου και να τυγχάνουν καλύτερης εποπτείας.

«Δεν είναι αυτοσκοπός να καταστρέψουμε την αγορά, η οποία προσφέρει γενικότερα στην οικονομία», είπε και συμπλήρωσε: «Έχουμε καταστεί κέντρο και αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε υπέρ μας και να εξευρεθούν τρόποι ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία».

Ενδεικτικά, όπως είπε, οι εταιρείες αυτές προσέφεραν το 2015 €58 εκατ. σε εταιρικό φόρο στη Δημοκρατία, καθώς επίσης και όλα τα πρόσθετα θετικά συνεπακόλουθα για το σύνολο της οικονομίας.

 

Σημαντικές αλλαγές στην εποπτεία

Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η σημαντικότερη αλλαγή αναμένεται από την εναρμόνιση με τη δεύτερη Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID ΙΙ), η οποία θα εφαρμοστεί το 2018. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρυθμιστική αλλαγή που θα επέλθει στις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια και θα αλλάξει άρδην τον τομέα από αυτό που ξέρουμε σήμερα», είπε η Πρόεδρος της ΕΚΚ.

Μια άλλη σημαντική νομοθετική ρύθμιση είναι αυτή της 4ης ευρωπαϊκής οδηγίας για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Χρήματος από Παράνομες Συναλλαγές και Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία το 2017, μια οδηγία που σύμφωνα με τη κ. Καλογήρου, στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας και την ενίσχυση της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος από παράνομες συναλλαγές.

 

Προς επιβολή προστίμων για τα Panama papers

Απαντώντας σε ερωτήσεις, η κ. Καλογήρου είπε πως ύστερα από τον έλεγχο στους εποπτευόμενούς της για τα Panama Papers, η ΕΚΚ έχει εντοπίσει παραβάσεις που αφορούν 10 εταιρείες.

Όπως είπε, οι παραβάσεις αφορούν ελλιπή στοιχεία, αλλά και πελάτες με βεβαρημένο ιστορικό οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στο πελατολόγιο των εταιρειών. Στις εταιρείες αυτές έχουν σταλεί κλήσεις για παραστάσεις.

«Άρα έχουμε εντοπίσει τέτοια θέματα και σίγουρα θα προχωρήσουμε στην επιβολή τυχόν κυρώσεων, αναλόγως των παραστάσεων που θα μας κάνουν», είπε προσθέτοντας ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και παραπομπές στην Νομική Υπηρεσία αν ο νόμος παραπέμπει σε ποινικά αδικήματα.

 

Brexit: Προβάδισμα για Forex

Ερωτηθείσα αν υπάρχουν προοπτικές προσέλκυσης εταιρειών μετά το Brexit, η κ. Καλογήρου είπε πως όλες οι χώρες προσπαθούν να αποκτήσουν μερίδιο από την πίτα του Brexit. Σημείωσε πως η Κύπρος έχει προβάδισμα όσον αφορά στις εταιρείες τεχνολογίας και είπε πως η ίδια αναμένει κάποιο ενδιαφέρον για εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ).

Σημείωσε όμως ότι για τον τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων, το προβάδισμα έχουν αναπτυγμένες αγορές όπως η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, αν και η Κύπρος διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως, το χαμηλό εταιρικό φόρο, το αγγλικό δίκαιο και χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης.

Το έργο στην προηγούμενη πενταετία

Κάνοντας ένα απολογισμό της πενταετίας που έληξε το 2016, η κ. Καλογήρου είπε πως η ΕΚΚ αναθεώρησε τις προτεραιότητές της στοχεύοντας στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών μετά τη τραπεζική κρίση, αλλά και ανταποκρίθηκε στο έργο της διερεύνησης των σκανδάλων που σχετίζονταν με την οικονομία.

Από τις υποθέσεις που διερεύνησε η ΕΚΚ επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις €9,1 εκατ., ενώ έχουν αποσταλεί 10 πορίσματα με τις εκθέσεις γεγονότων στη Νομική Υπηρεσία, κάποιες εξ αυτών καταχωρήθηκαν στα δικαστήρια.

Όπως είπε, στην προσπάθεια για καλύτερη επικοινωνία με τους εποπτευόμενους, λειτούργησε η νέα ιστοσελίδα της ΕΚΚ, εφαρμόστηκε η ψηφιακή υπογραφή και τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικτυακή πύλη υποβολής εγγράφων.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα