Επιχορήγηση €500,000 για τη δημιουργία του επιστημονικού Κέντρου RISE

Επιχορήγηση €500,000 για τη δημιουργία του επιστημονικού Κέντρου RISE


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με επικεφαλής ερευνητή τον Επίκουρο Καθηγητή Λοΐζο Μιχαήλ, σε συνεργασία με τα άλλα δύο δημόσια Πανεπιστήμια και τον Δήμο Λευκωσίας ως συντονιστή εταίρο εξασφάλισαν επιχορήγηση μισού σχεδόν εκατομμυρίου ευρώ για τη δημιουργία διεπιστημονικού Κέντρου Έρευνας σε «Διαδραστικά Μέσα, Έξυπνα Συστήματα και Αναδυόμενες Τεχνολογίες», με την επωνυμία RISE (Research centre in Interactive media, Smart systems and Emerging technologies). Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πρότασης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άκρως ανταγωνιστικής δράσης TEAMING του προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ2020 με τη δυνατότητα επιπρόσθετης επιχορήγησης στο μέλλον.

Τα τρία δημόσια Πανεπιστήμια και ο Δήμος Λευκωσίας θα έχουν στο πλευρό τους διεθνούς κύρους ερευνητικούς συνεργάτες, με το University College London (UCL) του Ηνωμένου Βασιλείου και το Ινστιτούτο Max Planck της Γερμανίας να είναι εταίροι της δημιουργίας του RISE. Το RISE, εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Λευκωσίας για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στην πόλη, μια προσπάθεια στην οποία το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της ερευνητικής και κοινωνικής του δράσης, στέκεται αρωγός και υποστηρικτής.

Στόχος του ερευνητικού κέντρου RISE είναι η εκπόνηση έρευνας στις οπτικές επιστήμες στη βάση ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων, ενσωματώνοντας τους ανθρωπιστικούς παράγοντες και τον σχεδιασμό, την τεχνητή νοημοσύνη και τις επικοινωνίες. Η συνέργεια αυτών των τεχνολογιών παρέχουν ένα ευέλικτο μέσο για την επικοινωνία, τη διαχείριση των πληροφοριών, την εκπαίδευση και τη ψυχαγωγία, με εφαρμογές σε διάφορες πτυχές τόσο της επιστήμης όσο και της καθημερινής ζωής.  Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχει στο RISE μέσω του Εργαστηρίου Υπολογιστής Νόησης του Ιδρύματος, με επικεφαλής ερευνητή τον Επίκουρο Καθηγητή Λοΐζο Μιχαήλ.

Το Εργαστήριο επιδιώκει να κατανοήσει νοητικές διεργασίες, που συνήθως σχετίζονται με την ατομική ή τη συλλογική νοημοσύνη, όπως μάθηση, συλλογισμός, αίσθηση, επικοινωνία, συνεργασία. Αυτή η υπολογιστική όψη και μεταχείριση της νόησης συμπληρώνεται με προσομοιώσεις, πειράματα στον πραγματικό κόσμο και ψυχολογικές μελέτες, τα οποία σχεδιάζονται για να επικυρώσουν τα προτεινόμενα μοντέλα.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα