“Εργοδότης Ισότητας” η Deloitte

“Εργοδότης Ισότητας” η Deloitte

 


Πρόσφατα, η Deloitte πέρασε επιτυχώς τον έλεγχο της Ομοσπονδίας  Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου, στα πλαίσια του προγράμματος «Δράσεις για μείωση του χάσματος αποζημίωσης μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων» του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποκτώντας τον τίτλο του Εργοδότη Ισότητας, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένη πολιτική.

Μερικές από τις διαδικασίες και πολιτικές του οργανισμού που εξετάστηκαν με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού στο να εφαρμόζει δίκαιες πρακτικές ήταν η πολιτική και το πλάνο Διαχείρισης της Διαφορετικότητας, η διαδικασία Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, η διαδικασία Αξιολόγησης και Επιβράβευσης, η πολιτική Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, η πολιτική Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης και η πολιτική για τις Εργαζόμενες Μητέρες.  45 μέλη του προσωπικού της Deloitte επωφελούνται από το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για εργαζόμενες μητέρες.

Στον οργανισμό η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης δεν περιορίζεται στη διασφάλιση των ίσων αμοιβών μεταξύ των φύλων, αλλά επεκτείνεται ευρύτερα στην εξασφάλιση της ισότητας όλων των στελεχών ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητος η θρησκεύματος, σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και στην παροχή ίσων ευκαιριών ανέλιξης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις προαγωγές, αποτέλεσμα των προκαθορισμένων ετήσιων αξιολογήσεων της απόδοσης, τα ποσοστά είναι ίσα καταμερισμένα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 10% των μελών του προσωπικού της Deloitte είναι πολίτες τρίτων χωρών και χαίρουν των ίδιων επιπέδων μισθοδοσίας και ωφελημάτων, καθώς και ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης και ανέλιξης στον οργανισμό.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ομιλία του ο κ. Νίκος Παπακυριακού, Υπεύθυνος Συνέταιρος του Γραφείου Λευκωσίας της Deloitte, “ο οργανισμός μας δεσμεύεται να συνεχίσει να υιοθετεί πρωτοβουλίες που θα στηρίζουν τη δίκαιη διαχείριση και ανάπτυξη όλων των στελεχών ανεξαρτήτως φύλου και με σεβασμό προς τη διαφορετικότητα.”

 

Στην φωτογραφία ο Νίκος Παπακυριακού, Υπεύθυνος Συνέταιρος του Γραφείου Λευκωσίας της Deloitte, μαζί με την αξιότιμη Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Aνδρέα Ασσιώτη.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα