Ερευνα PwC, απαραίτητη κρίνεται η εργοδότηση επιπλέον προσωπικού εκ μέρους των τραπεζών

Ερευνα PwC, απαραίτητη κρίνεται η εργοδότηση επιπλέον προσωπικού εκ μέρους των τραπεζών


Νέα έκθεση της PwC αποκαλύπτει ότι οι τράπεζες δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό εργαζομένων με αποκλειστικά καθήκοντα την προετοιμασία ενόψει των αυστηρότερων stress tests που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές. Η έκθεση με τίτλο “Passing the stress test”, βασισμένη σε παγκόσμια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 24 τράπεζες, με έδρα κυρίως εκτός των ΗΠΑ, διαπιστώνει ότι οι τράπεζες θεωρούν ότι πληρούν τις τρέχουσες ρυθμιστικές απαιτήσεις, ωστόσο υποτιμούν το μέγεθος των αναγκαίων πόρων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ενός αυστηρότερου καθεστώτος ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Το 90% των συμμετεχόντων διαθέτει λιγότερα από 20 άτομα με αποκλειστικά καθήκοντα συναφή με τα stress tests. Ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από το μισό σε σχέση με ανάλογου μεγέθους τράπεζες των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αυξήσει το προσωπικό τους ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Κανένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν προγραμματίζει να εργοδοτήσει, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, περισσότερα από 20 άτομα για τη συγκεκριμένη εργασία.

Οι πλείστοι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την ανάγκη για πρόσθετες επενδύσεις. Μόλις το 13% δηλώνει ότι διαθέτει ήδη ικανοποιητικό αριθμό προσωπικού με επαρκή εξειδίκευση στη διεξαγωγή των stress tests, ενώ οι περισσότεροι αναφέρουν κάποια κενά στις δυνατότητες του υφιστάμενου προσωπικού, ιδιαίτερα σε σχέση με τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων.

Ο Στέλιος Κωνσταντίνου, Υπεύθυνος Συνέταιρος για τον τραπεζικό τομέα στην PwC Κύπρου δήλωσε σχετικά:

«Ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες ανά το παγκόσμιο προετοιμάζονται για τις ανάγκες των stress tests θα πρέπει να αλλάξει. Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι στην περίπτωση εξαιρετικά απαιτητικών ρυθμιστικών πλαισίων διεξαγωγής των stress tests, η διασφάλιση της επιτυχίας προϋποθέτει την ύπαρξη πολυάριθμων ομάδων με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Για να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ρυθμιστικές απαιτήσεις, οι τράπεζες δεν θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζουν τα stress tests ως μια μεμονωμένη δραστηριότητα αλλά ως μια διαδικασία που απαιτεί περισσότερους πόρους και ενσωματώνεται σε άλλες εργασίες αλλά και στην ευρύτερη στρατηγική τους. Οι τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια περίπλοκη πρόκληση που έγκειται στην ταυτόχρονη διαχείριση της επιτυχίας των stress tests και στη βελτίωση των συναφών διαδικασιών, η οποία καθίσταται ακόμη δυσκολότερη λόγω του μεταβαλλόμενου ρυθμιστικού σκηνικού.

Ο τρόπος διεξαγωγής των stress tests εκ μέρους των τραπεζών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, για τον απλό λόγο ότι έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, να καθορίζουν τις ενέργειες της διεύθυνσης και να περιορίζουν τα μερίσματα και τα φιλοδωρήματα των εργαζομένων. Τα stress tests βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των Ανώτερων Εκτελεστικών Συμβούλων.

Οι πλείστες τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να εστιάσουν την προσοχή τους στα stress tests για μεγάλη χρονική περίοδο, απασχολώντας παράλληλα περισσότερο προσωπικό. Ωστόσο, σημαντική ενδέχεται να είναι και η επιβράβευση, καθώς οι τράπεζες που περνούν τα stress tests και δεν υστερούν από τους ανταγωνιστές τους θα μπορούσαν να επιτύχουν σχετικά χαμηλότερα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας.»


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα