Ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Ευκαιρίες  χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Στον τομέα της ενέργειας

Ημερίδα για την προετοιμασία κυπριακών φορέων για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε προσκλήσεις του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που αφορούν τον τομέα της ενέργειας διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου στο Πρόγραμμα.

Η Ημερίδα, με τίτλο «Ενέργεια στο Horizon 2020», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9:15 π.μ. στο ξενοδοχείο Cleopatra, στη Λευκωσία.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για γενικά θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στις προσφερόμενες υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής, για την Κοινωνική Πρόκληση «Secure, clean and Efficient Energy» (Ανοικτές Προσκλήσεις, Θεματολογία, Τρόποι Συμμετοχής) καθώς και να λάβει εξειδικευμένες συμβουλές για ετοιμασία ερευνητικής πρότασης και δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Στη Ημερίδα θα παρευρίσκεται και ο Αλέξανδρος Κοτρωνάρος, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίο θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της Κοινωνικής Πρόκλησης «Secure, clean and Efficient Energy» και θα απαντήσεις σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Η εγγραφή στην  Ημερίδα είναι δωρεάν. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική.

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος: www.research.org.cy.

Το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα