Ευρωπαϊκά κονδύλια… χωρίς όριο

Ευρωπαϊκά κονδύλια… χωρίς όριο

 


 

Πηγή: Περιοδικό EUROΚΕΡΔΟΣ

 

Δεν υπάρχει όριο στα κονδύλια που μπορεί να απορροφήσει μια χώρα από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Κύπρος την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 απορρόφησε 205 εκ. ευρώ, με στόχο τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 να απορροφηθούν κονδύλια που θα ανέλθουν στα 300 εκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα συνολικής αξίας 120 δις ευρώ.

 

Σύμφωνα με την Διευθύντρια Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, Γεωργία Σολομωνίδου Χριστοφίδου, δεν υπάρχει όριο στα κονδύλια που μπορεί να απορροφήσει μια χώρα από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα και το μέγεθος μιας χώρας δεν παίζει κανένα ρόλο.

Στόχος είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων και των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών για τις ευκαιρίες που υπάρχουν αλλά και η διευκόλυνση τους στην υποβολή αιτήσεων.

Η Κύπρος σε αναλογία με τον πληθυσμό την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, καταταγεί 5η στην απορρόφηση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τα ανταγωνιστικά προγράμματα, είναι προγράμματα που διαχειρίζονται απευθείας οι Βρυξέλλες και δικαιούνται να κάνουν αίτηση μόνο νομικές οντότητες και όχι άτομα και οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από ομάδα οργανισμών, τουλάχιστον από τρεις διαφορετικές χώρες.

Συνήθως, συνεργάζονται οργανισμοί από χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και θέλουν να μελετήσουν ένα πρόβλημα. Το κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να προσθέτει σε κάτι που έγινε προγενέστερα ή μελετά την εφαρμογή του προγράμματος σε άλλες χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ανταγωνιστικά προγράμματα δεν αφορούν μόνο επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, πρέπει να είναι προσβάσιμα για να χρησιμοποιηθούν και από άλλους, όπως για παράδειγμα η έκδοση ενός οδηγού για την καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

Σύμφωνα με την κ. Χριστοφίδου τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, και από κυπριακές εταιρείες και από ΜΚΟ, αλλά επειδή υποβάλλονται πολλές προτάσεις και από τις άλλες χώρες το ποσοστό επιτυχίας παραμένει χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το ποσοστό επιτυχίας κατά μέσο όρο στην ΕΕ είναι στο 16% και η Κύπρος είναι στο 12%.

Πύλη Ενημέρωσης

Πληροφορίες για τα προγράμματα μπορεί να βρει κάποιος στην ηλεκτρονική πύλη www.fundingprogrammesportal.gov.cy, η οποία ενημερώνεται κάθε εβδομάδα και σε αυτήν είναι αναρτημένες όλες οι πληροφορίες σχετικά με προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και για τα διαρθρωτικά και τα εθνικά σχέδια που υπάρχουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν μέλη στην ιστοσελίδα, δηλώνοντας τους τομείς που τους ενδιαφέρουν. Με αυτό τον τρόπο θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά ειδοποίηση όταν δημοσιευθεί πρόσκληση που μπορεί να τους ενδιαφέρει.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων διοργανώνει σεμινάρια σε συνεργασία με διάφορους φορείς, ώστε να όσοι ενδιαφέρονται να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ευκολότερα.

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερα εισαγωγικά σεμινάρια, το ένα σε κάθε πόλη για τα οποία υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Στα σεμινάρια που έγιναν από τον Νοέμβριο του 2015 ως το Φεβρουάριο του 2016 συμμετείχαν συγκεκριμένα 120 εταιρείες.

Τέλος στα θετικά κατατάσσεται το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει ορίσει συνδέσμους σε κάθε Υπουργείο για να βοηθήσουν το Υπουργείο να εμπλακεί περισσότερο στα ανταγωνιστικά προγράμματα.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα