Ε.Κ: Αναστολή της άδειας λειτουργίας της Mutual Trust

Ε.Κ: Αναστολή της άδειας λειτουργίας της Mutual Trust

 


 

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοίνωσε ότι αίρεται η αναστολή της άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας «Mutual Trust Limited», με αριθμό 44/196.

Η Επιτροπή αναφέρει σε ανακοίνωση πως ικανοποιήθηκε ότι η Εταιρεία συμμορφώθηκε με το άρθρο 7(2) του Νόμου, ήτοι ότι η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο 7(1) του Νόμου.

Ως εκ τούτου επαναφέρεται η εγγραφή της Εταιρείας στο Μητρώο αδειοδοτημένων προσώπων, σημειώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα