Ε.K: Τερματίζεται η λειτουργία της Metropol

Ε.K: Τερματίζεται η λειτουργία της Metropol

 

Τον τερματισμό της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Metropol (Cyprus) Ltd ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚ, την 1η Ιουνίου 2016, η ΚΕΠΕΥ Metropol (Cyprus) Ltd η οποία παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας www.metropol-cyprus.com, παραιτήθηκε ρητώς από την άδεια λειτουργίας της, δυνάμει του άρθρου 24(1)(β) του περί επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και ρυθμιζόμενων αγορών νόμου του 2007.

Συνεπώς, η άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ παύει να ισχύει από την ανωτέρω ημερομηνία.

Η εταιρεία οφείλει να τακτοποιήσει εντός τριών μηνών, δυνάμει του άρθρου 24(3) του νόμου, τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις επενδυτικές υπηρεσίες που τερματίστηκαν.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25(4) του νόμου, η εταιρεία παραμένει υπό την εποπτεία της ΕΚΚ μέχρις ότου τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις επενδυτικές υπηρεσίες που τερματίστηκαν.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα