Η έλλειψη εμπιστοσύνης διασφαλίζει την εφαρμογή του ελληνικού μνημονίου

Η έλλειψη εμπιστοσύνης διασφαλίζει την εφαρμογή του ελληνικού μνημονίου

Οι Ευρωπαϊοι φρόντισαν να επισημάνουν και να αναδείξουν το θέμα της εμπιστοσύνης στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα.  Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που μια σειρά από νομοθετήματα τίθενται ως προαπαιτούμενα από τους δανειστές, οι οποίοι αναμένουν τη ψήφιση τους από το Ελληνικό κοινοβούλιο, προτού αυτοί εγκρίνουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα, στα δικά τους κοινοβούλια.

Δηλαδή, όσα δεν έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, καλείτε σήμερα να τα κάνει σε 48 ώρες.  Η εφαρμογή των νομοθεσιών είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης άπτεται της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊων εταίρων, οι οποίοι απαιτούν άμεσα τη δημιουργία Ταμείου Περιουσιακών Στοιχείων ύψους €50 δις, ως εγγύηση για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.  Είναι φανερό ότι οι εταίροι δεν εμπιστεύονται τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα και θέλουν να διασφαλίσουν το λαβείν τους.  Η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν είναι κάτι το ευχάριστο αλλά στην περίπτωση της Ελλάδας είναι χρήσιμο, διότι θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν το τρίτο μνημόνιο.  Τα περασμένα χρόνια, η έλλειψη πολιτικής βούλησης και ο φόβος για πολιτικό κόστος δεν άφηναν τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα να εφαρμόσουν κάποιες από τις πρόνοιες που προβλέπονταν στα μνημόνια και έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.  Τα έξοδα της νύφης βεβαίως τα πλέρωνε ο λαός, με περισσότερες φορολογίες, περικοπές, ανεργία κλπ.  Ο τρόπος που έχει διαμορφωθεί η συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο, οι διαδικασίες εφαρμογής και οι μηχανισμοί ελέγχου από πλευράς των θεσμών, (λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης), θα διευκολύνουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις, ακόμα και αν δεν πιστεύει σε αυτές.  Η αλήθεια πάντως είναι ότι, ακόμα και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει πως κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες και χρήσιμες.  Από εδώ και πέρα, η κυβέρνηση στην Ελλάδα θα γνωρίζει ότι η μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων θα έχει τεράστιες συνέπειες στη χώρα, και ενδεχόμενη απώλεια των €50 δις του Ταμείου.  Το Ταμείο θα περιλαμβάνει τράπεζες που ενδεχομένως να εξαγοράσει το κράτος, άλλους ημικρατικούς οργανισμούς και άλλα περιουσιακά στοιχεία.  Να σημειωθεί ότι όσες τράπεζες χρειάζονται κεφάλαια λόγω μεγάλων ζημιών, θα εξαγοραστούν από το Ταμείο.  Η ψήφιση των προαπαιτούμενων από τη βουλή και η δημιουργία του Ταμείου, είναι αποτέλεσμα της έλλειψης εμπιστοσύνης από τους εταίρους προς την Ελλάδα, διασφαλίζουν όμως και την εφαρμογή όλων των συμφωνηθέντων.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της τρία χρόνια να χτίσει την εμπιστοσύνη που έχει χάσει τα τελευταία χρόνια.  Τρία χρόνια με διασφαλισμένη την χρηματοδότηση των ελλειμμάτων και αναχρηματοδότηση των δανείων που λήγουν στα επόμενα τρία χρόνια.  Η επανάκτηση της εμπιστοσύνης είναι το στοιχείο το οποίο θα επιτρέψει στην Ελλάδα να δανείζεται από τις αγορές ελεύθερα με χαμηλό επιτόκιο, όπως οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης.  Η Ελλάδα έχει μπροστά της τρία χρόνια για να κερδίσει την αξιοπιστία της και την αξιοπρέπεια της.  Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να κερδίσει πίσω τη χαμένη κυριαρχία της.

Του Μάριου Μαυρίδη, Οικονομολόγος, Βουλευτής Κερύνειας


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα