Η δεκάχρονη οδύσσεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Η δεκάχρονη οδύσσεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης

Της Μαρίας Κυριακού, Βουλευτής ΔΗΣΥ Λευκωσίας

 

Το 2003 ξεκινήσαμε την συζήτηση για την ετοιμασία ενός πρωτοποριακού Νομοσχεδίου για να εισάξουμε στην Κύπρο ένα διαφορετικό τρόπο Χρηματοδότησης πιο φιλικό τόσο για τον δανειστή όσο και για τον δανειολήπτη για τις Χρηματοδοτικές Μισθώσεις.

Με την νέα νομοθεσία οι πάροχοι υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης θα εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα και θα διέπονται από κανονισμούς, όπως καθορισμένο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο και δημοσίευση λογαριασμών.

Ενώ όταν αγοράζεις αυτοκίνητο είναι συνήθης η χρηματοδότηση με ενοικιαγορά, που είναι ένα είδος χρηματοδοτικής μίσθωσης, αυτή σπάνια χρησιμοποιείται για άλλα προϊόντα και πόσο μάλλον για ακίνητα ή βιομηχανικές μονάδες, πλοία ή αεροπλάνα.

Ο καταναλωτής γνωρίζει ποια η διαφορά να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο με ενοικιαγορά από το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο παίρνοντας δάνειο από την Τράπεζα, ενώ δεν χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο για να αγοράσει ένα σπίτι με χρηματοδοτική μίσθωση, που είναι η ανάλογη εναλλακτική χρηματοδότηση όπως και η ενοικιαγορά.

Στην χρηματοδοτική μίσθωση ο καταναλωτής επιλέγει το προϊόν (σπίτι, αυτοκίνητο, εργοστάσιο) που θα ήθελε να έχει και ο εκμισθωτής/η Τράπεζα το αγοράζει και είναι ο ιδιοκτήτης.  Ο καταναλωτής το μισθώνει/το ενοικιάζει από την Τράπεζα ή τον Χρηματοδοτικό οργανισμό και λαμβάνει κατοχή του αντικειμένου/μισθίου και το χρησιμοποιεί, αφού πληρώνει ενοίκιο στην Τράπεζα το οποίο υπολογίζεται έναντι της αξίας του αντικειμένου, όπως ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητοή ένα ξενοδοχείο ή μια βιομηχανία ή ακόμη και ένα αεροπλάνο. Επίσης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμανα το αγοράσει στο τέλος της μίσθωσης έναντι ενός ονομαστικού ποσού, π.χ. €10.

Δηλαδή αυτό που γινόταν μέχρι τώρα για τα αυτοκίνητα θα μπορεί να γίνεται ακόμη και για την αγορά σπιτιού, πληρώνοντας ενοίκιο και τελικά μπορεί να το αγοράσει ο ενδιαφερόμενος μισθωτής, με ένα ονομαστικό ποσό.

Υπάρχει όμως και η χρηματοδοτική μίσθωση χωρίς επιλογή αγοράς (operatinglease), αλλά χρησιμοποιείται το προϊόν με την πληρωμή ενοικίου και ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να το συντηρεί και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση χρήσης όπως για παράδειγμα, ένα σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών για μια επιχείρηση το οποίο ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να συντηρεί και ακόμη και να το αντικαταστήσει με πιο σύγχρονη τεχνολογία.

Μαζί με αυτό τον σύγχρονο σχεδιασμό εναλλακτικής δανειοδότησης, ψηφίζεται και δέσμη φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων, ώστε να διευκολύνεται η σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Το σύνολο των Νομοθεσιών που διέπουν την Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι η βασική Νομοθεσία «ο περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμος του 2015» καθώς και άλλες τέσσερις Νομοθεσίες που αφορούν την πώληση και ενοικίαση ακινήτων, «αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση» (saleandleaseback):

  • Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011 (να εξαιρούνται από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών τόσο οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης όσο και οι μισθωτές).
  • Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011 (τα μισθώματα δε θα θεωρούνται ενοίκια και συνεπώς δε θα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα).
  • Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011 (καθορίζεται το ύψος του τέλους, το οποίο θα καταβάλλεται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο τόσο για την εγγραφή χρηματοδοτικής μίσθωσης όσο και για τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας).
  • Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011 (καθορίζεται τέλος εγγραφής της χρηματοδοτικής μίσθωσης, τέλος εγγραφής τίτλου ιδιοκτησίας και τέλος μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος).

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αναμένεται να διευκολύνουν στην αναδιάρθρωση δανείων ακόμη και μεγάλων δανείων και μετατροπή τους σε χρηματοδοτικές μισθώσεις, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Τραπεζικού τομέα.

Γενικά οι νέες νομοθεσίες που ψηφίζουμε σήμερα θα ενθαρρύνουν τις χρηματοδοτήσεις μισθώσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας χωρίς υποθήκες αφού το ακίνητο ανήκει στον εκμισθωτή (την Τράπεζα).


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα