Η Ελεγκτική Υπηρεσία… «σηκώνει τα μανίκια»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία… «σηκώνει τα μανίκια»


Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει ο τόπος μας ο ρόλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός και το έργο της μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία του τόπου αλλά και να ενισχύσει την προσπάθεια για την πάταξη της διαφθοράς.

Ο Γενικός Ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ευγενώς αποδέχτηκε να μας παραχωρήσει συνέντευξη, παρόλο που το πρόγραμμα του είναι ασφυκτικά πιεσμένο. Μέσα από την συνέντευξη που ακολουθεί μας μιλά για τους τρόπους με τους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία σκοπεύει να αναβαθμίσει τη λειτουργία της και μας δίνει ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο.

 

ΕΡ: Κύριε Μιχαηλίδη, έχετε αναλάβει μία πολύ δύσκολη υπηρεσία με εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να είστε ακόμη πιο αυστηρός κατά την άσκηση των καθηκόντων σας. Ποιοί είναι οι στόχοι σας και ποιές οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε;

ΑΠ: Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος, η θέση του οποίου προβλέπεται στο Σύνταγμα. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η λέξη «εξουσιοδότηση» έχει πολιτική και όχι νομική υφή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μου εξέφρασε, από την πρώτη στιγμή του διορισμού μου, την πολιτική βούλησή του να σταθεί δίπλα μου στη δύσκολη μάχη κατά της διαφθοράς και υπέρ της διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, που είναι και οι δύο βασικοί μου στόχοι. Το δέντρο της διαφθοράς έχει βαθιές ρίζες και για να ξεριζωθεί χρειάζεται πολλή προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους που θα ενεργούν συντονισμένα. Αυτή είναι και η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

 

ΕΡ: Ποιές αλλαγές προωθείτε στην Ελεγκτική Υπηρεσίας όσο αφορά πρακτικά θέματα και θέματα λειτουργικότητας;

ΑΠ: Η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι μια πολύ καλή υπηρεσία, καλά δομημένη και με πολύ καλό προσωπικό. Φυσικά, τίποτε δεν είναι, ούτε και πρέπει να το αφήσουμε να είναι, στατικό. Γι αυτό και στην Ελεγκτική Υπηρεσία υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να αλλάξουν. Εξετάζουμε τη διαδικασία που θα υιοθετήσουμε για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας μας. Έχουμε καταλήξει ότι θα ακολουθήσουμε ένα συνδυασμό που θα αφορά αρχικά αυτό-αξιολόγηση και αυτό-βελτίωση και ακολούθως, σε δεύτερο στάδιο, αξιολόγηση μας από το αντίστοιχο ανώτατο ελεγκτικό όργανο (Supreme Audit Institute – SAI) άλλης ευρωπαϊκής χώρας, αυτό που λέμε peer-review. Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δική μας διαφάνεια. Για πρώτη φορά, θα αναθέσουμε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων μας για το 2014 σε ιδιώτες ελεγκτές. Πρόσφατα, αποφασίσαμε την ένταξη μας σε πρόγραμμα της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της Υπηρεσίας μας. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Οφείλουμε να ανασυνταχθούμε και να βελτιωθούμε.

 

ΕΡ: Σε άλλες χώρες υπάρχει ο Θεσμός του Γενικού Ελεγκτή; Και πως λειτουργεί;

ΑΠ: Φυσικά υπάρχει. Στον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Οργάνων (INTOSAI) μετέχουν τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα από 192 χώρες. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι πως όλοι αυτοί οι οργανισμοί είναι ανεξάρτητοι των Κυβερνήσεων των κρατών μελών. Ο βαθμός της ανεξαρτησίας ποικίλει. Επίσης, υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το πολίτευμα της κάθε χώρας. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, ο δεσμός του Ελεγκτικού Οργάνου με το Κοινοβούλιο και την αρμόδια κοινοβουλετική επιτροπή ελέγχου είναι πάρα πολύ δυνατός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολύ στενή σχέση και συνεργασία στις άλλες περιπτώσεις. Σε πολλές χώρες μιλάμε για Γενικό Ελεγκτή, όπως στην Κύπρο, σε άλλες μιλάμε για Ελεγκτικό Συνέδριο ή Σώμα ή Επιτροπή.

 

ΕΡ: Ένα βασικό πρόβλημα του Θεσμού στην Κύπρο είναι πως οι Υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή παραμένουν στην καλή διάθεση του επηρεαζόμενου να εφαρμοστούν. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει για να υπάρχει και κάποια βαρύτητα στις όποιες υποδείξεις;

ΑΠ: Ήδη αυτό έχει αλλάξει. Με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας που έγινε το 2013, οι ελεγχόμενοι οργανισμοί οφείλουν να συνοδεύουν τον προϋπολογισμό που καταθέτουν στη Βουλή με έκθεση συμμόρφωσης με τις υποδείξεις μας. Η πίεση για συμμόρφωση συνεπώς αυξάνει. Θα πρέπει όμως και εμείς, ως Υπηρεσία, να κάνουμε ότι μπορούμε για να είναι πιο εύκολο να καταδειχθεί ότι κάποιος δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις μας. Σαφέστερες συστάσεις, μικρότερης έκτασης εκθέσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά και ετοιμαζόμαστε για την έκθεση του 2013 που θα υποβάλουμε σε λίγους μήνες.

 

ΕΡ: Σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε ο ρόλος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός, αφού συμβάλει στην εξοικονόμηση δαπανών και τη σωστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος του κράτους. Όμως πόσο εύκολο είναι να υιοθετηθούν και να υλοποιηθούν οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας;

ΑΠ: Είναι ακριβώς αυτό που εννούσα προηγουμένως. Οι συστάσεις μας πρέπει να είναι σαφείς και εφικτές, υλοποιήσιμες δηλαδή. Μόνο έτσι θα μπορούμε να απαιτούμε με αξιώσεις να υπάρχει συμμόρφωση με αυτές.

 

ΕΡ: Στην κοινωνία μας υπάρχει απαξίωση στους θεσμούς και στους νόμους, κυρίως λόγω του αισθήματος της ατιμωρησίας. Ποιά μέτρα εισηγείστε για πάταξης της διαφθοράς που υπάρχει στο σύστημα;

ΑΠ: Πράγματι, σήμερα υπάρχει πλήρης απαξίωση σε όλους ανεξαίρετα τους θεσμούς, ευτυχώς όχι στην Ελεγκτική Υπηρεσία και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην Χρυστάλλα Γιωρκάτζιη. Σε μεγάλο βαθμό η απαξίωση οφείλεται στην ατιμωρησία. Η ενίσχυση της λογοδοσίας είναι ύψιστη προτεραιότητά μου. Αυτό σημαίνει να διερευνώνται όλες οι υποθέσεις στις οποίες ενδεχομένως να υπάρχουν ευθύνες. Είδατε υποθέτω τα πρόσφατα παραδείγματα στο Υπουργείο Υγείας. Επαναφέραμε παλαιές και εν πολλοίς σκεπασμένες, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, υποθέσεις, και τις επανανοίξαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπό διερεύνηση λειτουργοί ευθύνονται. Μπορεί και να είναι αθώοι. Αυτό θα το καταδείξουν οι έρευνες στη βάση των νομικά θεσμοθετημένων διαδικασιών. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η διερεύνηση των υποθέσεων με ορθές και αξιόπιστες διαδικασίες. Τώρα, όσον αφορά την πάταξη της διαφθοράς, αυτή απαιτεί συντονισμένα μέτρα σε πολλά επίπεδα. Ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, ενίσχυση της λογοδοσίας, ενίσχυση της διαφάνειας, μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της ηθικής δεοντολογίας, επιλογή προσώπων με υψηλή ηθική σε θέσεις εξουσίας, και πολλά άλλα.

 

ΕΡ: Πώς θα αντιμετωπίσετε την περίπτωση όπου τα Υπουργεία και τα ελεγχόμενα Τμήματα δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας; 

ΑΠ: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει απαιτήσει συμμόρφωση με τις συστάσεις της Υπηρεσίας μας. Επίσης έχει αποφασίσει σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα υπουργεία με αποστολή, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις μας. Προβλέπω ότι σταδιακά το ποσοστό συμμόρφωσης θα αυξάνεται.

 

ΕΡ: Είναι σε θέση η Ελεγκτική Υπηρεσία να εξετάσει και να επιληφθεί όλων των θεμάτων λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο φόρτο εργασίας; Πώς θα ξεπεραστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας;

ΑΠ: Αναμένουμε ενίσχυση της Υπηρεσίας μας, κυρίως με αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες που έχουν πλεόνασμα προσωπικού. Αν χρειαστεί, θα πρέπει να προσλάβουμε και νέο προσωπικό. Παράλληλα, θα αναθέσουμε, στο βαθμό που είναι εφικτό, μέρος του οικονομικού ελέγχου που διεξάγουμε στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόβλημα είναι σίγουρα πολύ οξύ αλλά θα πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες της κοινωνίας.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα