Η επανεκκίνηση της οικονομίας μας περνά μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων

Η επανεκκίνηση της οικονομίας μας περνά  μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων

Συνέντευξη του κ. Χάρη Παπαχαραλάμπους, Γενικού Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA)

ü      Ο CIPA ανέλαβε το ρόλο του κεντρικού συντονιστή όλων των δράσεων προώθησης της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, αλλά και της αποκατάστασης της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τους ιδιωτικούς και τους κρατικούς φορείς

ü      Το νέο Σχέδιο Δράσης που έχει εκπονήσει ο CIPA, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: Διοργάνωση εκδηλώσεων, συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις, διαφήμιση αρθρογραφία, ειδικές εκπομπές και ένθετα για την Κύπρο και διαχείριση ξένων ΜΜΕ

ü      Η χώρα μας διατηρεί σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία καλούμαστε να αναδείξουμε, να καλλιεργήσουμε και να προβάλουμε

ü      Πρέπει να παταχθεί η γραφειοκρατία και να επιβληθεί η διαφάνεια μέσω της απλοποίησης των διαφόρων διαδικασιών σε μια καλά δομημένη βάση. Επιβάλλεται και η αλλαγή νοοτροπίας. Χρειάζεται να κινηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με ευελιξία και ταχύτητα, σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας

ü     Για την Κύπρο αρχίζει μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, στη βάση ενός, πολυδιάστατου, πιο υγιούς και πιο αποτελεσματικού οικονομικού μοντέλου πάντοτε βασισμένο στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που στη μεγάλη τους πλειοψηφία εμφανίζονται στις υπηρεσίες

 

ΕΡ: Ποιός είναι ο ρόλος του CIPA ώστε να μπορέσει η Κύπρος να εξέλθει από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα;

ΑΠ: Οι πρόσφατες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία καθιστούν τις άμεσες ξένες επενδύσεις ακόμη πιο σημαντικές για τη χώρα μας. Είναι κοινή, πιστεύω, η πεποίθηση ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας μας περνά και μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων. Ο CIPA, με τη γνώση και τη δικτύωση που εξασφάλισε τα τελευταία χρόνια ανέλαβε το ρόλο του κεντρικού συντονιστή όλων των δράσεων προώθησης της Κύπρου για αποκατάσταση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς και την κυβέρνηση. Ο ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA), στη διεθνή εκστρατεία που πρέπει να αναληφθεί για να κτίσουμε ξανά την εικόνα ενός αξιόπιστου και φιλικού προς τις ξένες επενδύσεις προορισμού, θα είναι καθοριστικός.

 

ΕΡ: Ποιές είναι οι προτεραιότητες και οι στόχοι του Οργανισμού;

ΑΠ: Στόχος του CIPA είναι να συνεισφέρει στην όσο το δυνατό πιο γρήγορη επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός έχει θέσει τέσσερις βασικούς άξονες στρατηγικής:

  • Αναστροφή της γενικής εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό
  • Στήριξη και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων επενδυτών
  • Συγκρότηση σχεδίου ανάπτυξης με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις σε διάφορα επίπεδα, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης μεσοπρόθεσμης και μακρόχρονης αναπτυξιακής πολιτικής
  • Υλοποίηση και εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων, αποφεύγοντας αδυναμίες του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση στην έγκριση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.

 

Ο CIPA έχει πρόσφατα εκπονήσει νέα στρατηγική που περιλαμβάνει ξεκάθαρους στόχους, εισηγήσεις για την ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων καθώς και άλλες ενέργειες που θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και κατ’ επέκταση στη δημιουργία ενός ακόμη πιο ελκυστικού επενδυτικού προορισμού.

Ο Οργανισμός διόρισε, μετά από διαγωνισμό, σύμβουλο επικοινωνίας στο εξωτερικό προσβλέποντας στην καλύτερη διαχείριση της γενικής εικόνας της Κύπρου η οποία υποφέρει από τα τεκταινόμενα ενώ συνεχώς δέχεται και κτυπήματα από ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Πρόσφατα παρουσιάσαμε το νέο branding του Οργανισμού, το οποίο επικεντρώνεται στην Κύπρο και όχι στον ίδιο τον Οργανισμό. Το rebranding του Οργανισμού κτίστηκε γύρω από την ιδέα «Invest in Cyprus; Invest in Us». Και περιλαμβάνει νέο λογότυπο, καθορισμό νέων μηνυμάτων και επανασχεδιασμό προωθητικού υλικού κ.ά., που επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς παράγοντες:

  • Στην παράθεση γεγονότων και τη συνεχή προβολή θετικών εξελίξεων
  • Στην παράθεση της ιστορίας μας και τη διαχρονική σημασία της Κύπρου ως εμπορικό κέντρο από την αρχαιότητα
  • Στον ανθρώπινο παράγοντα, ίσως το ισχυρότερό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

ΕΡ: Ποιές είναι οι προτάσεις του CIPA στην κυβέρνηση, όσον αφορά τα κίνητρα για ξένες επενδύσεις στην Κύπρο και ποιά η συνεργασία του με τα αρμόδια Υπουργεία και αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους;

ΑΠ: Ο CIPA έχει ήδη υποβάλει τις προτάσεις του προς τα αρμόδια όργανα. Συγκεκριμένα προτείνει όπως όλες οι πιθανές επενδυτικές προτάσεις να απευθύνονται στον CIPA ως πρώτο σημείο επαφής. Επιπρόσθετα, ο CIPA έχει και στο παρελθόν προτείνει τη δημιουργία κεντρικού Φορέα ή εξειδικευμένης ομάδας με τη συνδρομή και του ιδιωτικού τομέα για να αναλύει και να αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται από διάφορους φορείς σε διάφορα Υπουργεία και Οργανισμούς και αφορούν πιθανές ξένες επενδύσεις. Ο Οργανισμός εισηγείται, επίσης, τη συγκρότηση κοινής στρατηγικής όλων των εμπλεκομένων φορέων, η οποία θα παίξει σημαντικότατο ρόλο στην υλοποίηση και επιτυχία διαφόρων μελλοντικών ενεργειών.

Ο Οργανισμός έχει υποβάλει προτάσεις για την ανάπτυξη υφιστάμενων κλάδων αλλά και τη δημιουργία νέων βιομηχανιών/υπηρεσιών με στόχο μια πολυδιάστατη οικονομία. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τον τομέα της οπτικοακουστικής, της ιχθυοκαλλιέργειας, των επενδυτικών ταμείων, της έρευνας και της τεχνολογίας, της αεροπλοΐας, της ανάπτυξης γης, του on-line gaming, της ανάπτυξης εφαρμογών (Applications) κ.α.

Ταυτόχρονα ο CIPA συνεχίζει να προωθεί και να προτείνει νέες νομοθεσίες που δημιουργούν συγκριτικά πλεονεκτήματα ή καλύτερες συνθήκες για επενδύσεις.

Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι ο Οργανισμός ευρίσκεται στα τελευταία ολοκλήρωσης εννέα τομεακών μελετών που αφορούν πιθανούς ελκυστικούς τομείς ανάπτυξης.

Χαιρόμαστε γιατί η Πολιτεία αναγνωρίζει εμπράκτως ότι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι ένας τομέας που ως χώρα οφείλουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση και αισθανόμαστε ικανοποίηση για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει τον CIPA. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και την κυβέρνηση και πιστεύουμε ότι με συλλογική προσπάθεια θα κερδίσουμε το στοίχημα της προσέλκυσης επενδύσεων.

Αυτό που απομένει είναι η μακροχρόνια δέσμευση της πολιτείας σε βαθμό που ο Οργανισμός να μπορεί να προγραμματίσει πιο μπροστά, καθώς και η απαλλαγή του Οργανισμού από κρατικές πρακτικές που δημιουργούν αχρείαστη εσωστρέφεια όταν ο CIPA πρέπει να είναι απόλυτα εξωστρεφείς και ευέλικτος.

 

ΕΡ: Πώς μπορεί να γίνει ταχύτερη η διεκπεραίωση των διάφορων διαδικασιών που χρειάζονται όταν έχουμε να κάνουμε με επενδύσεις, πχ. διαδικασία αδειοδότησης, ώστε να γίνει η Κύπρος one stop shop;

ΑΠ: Η επιβολή ριζοσπαστικών αλλαγών τόσο στον ιδιωτικό αλλά κυρίως στο δημόσιο τομέα είναι αναγκαία. Είναι σημαντικό να υπάρξουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις αν θέλουμε να προσβλέπουμε σε επανεκκίνηση. Πρέπει να παταχθεί η γραφειοκρατία και να επιβληθεί η διαφάνεια μέσω της απλοποίησης των διαφόρων διαδικασιών σε μια καλά δομημένη βάση. Χρειάζεται να μπουν απλές και ξεκάθαρες διαδικασίες, να μεταβιβαστεί η ευθύνη των αποφάσεων σε ευρύτερο επίπεδο, να προωθηθούν όσοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν ευθύνες και να ξεφύγουμε από υφιστάμενες νοοτροπίες. Αυτά τα μέτρα θα προσδώσουν την απαιτούμενη ευελιξία και ταχύτητα σε θέματα όπως η έγκριση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. Θα πρέπει επίσης, να αναβαθμιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο μέσω νέων νομοθεσιών που θα είναι ακόμα πιο φιλικές προς το επιχειρηματικό περιβάλλον. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε επίσης να επιφέρει θετικά αποτελέσματα.

 

ΕΡ: Σε ποιούς τομείς και σε ποιές χώρες έχει επικεντρωθεί ο Οργανισμός για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο;

ΑΠ: Η Κύπρος διαθέτει προοπτικές ανάπτυξης σε διάφορους τομείς, όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, η οπτικοακουστική βιομηχανία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η έρευνα και η καινοτομία, η παιδεία κ.α. Είναι δεδομένο ότι η Κύπρος προσφέρει καλύτερες προοπτικές στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών και σε τομείς που έχουν να κάνουν με την γνώση (κοινωνία της γνώσης). Θα πρέπει βεβαίως και εμείς να αναπτύξουμε νοοτροπία και κουλτούρα πιο ανοικτή και δεκτική σε ξένες επενδύσεις. Αναμφισβήτητα, ο τομέας της ενέργειας και των υδρογονανθράκων αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Ο Οργανισμός αναμένεται να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις το προσεχές διάστημα, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε γεωγραφικό επίπεδο O CIPA μεταξύ άλλων θα επικεντρώσει την προώθηση συγκεκριμένων τομέων σε συγκεκριμένες περιοχές πού έχουν την αντίστοιχη εξειδίκευση.

 

ΕΡ: Ποιές είναι οι προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων από χώρες της Ασίας και συγκεκριμένα από τη νέα οικονομική υπερδύναμη, την Κίνα;

ΑΠ: Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος FDI exporter στον κόσμο και σίγουρα μια αγορά που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η Κύπρος έχει προσελκύσει κάποιες επενδύσεις από την οικονομική αυτή υπερδύναμη κυρίως στον τομέα της ανάπτυξης γης ενώ ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζεται και σε αριθμό άλλων τομέων για τους οποίους θα πρέπει ίσως να κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή μέχρι να καρποφορήσουν. Η προσοχή μας ωστόσο, στρέφεται και προς άλλες κατευθύνσεις, όπως σας είπα και πιο πριν.

 

ΕΡ: Ο CIPA διατηρεί γραφεία αντιπροσώπευσης στο εξωτερικό; Αν ναι, σε ποιές χώρες και πού αλλού διαβλέπει να ανοίξει γραφεία;

ΑΠ: Σε αντίθεση με σχεδόν όλους τους αντίστοιχους Οργανισμούς των χωρών της ΕΕ ο CIPA δεν διατηρεί γραφεία στο εξωτερικό. Ας μη ξεχνούμε ότι ο CIPA είναι, δυστυχώς, σε μέγεθος μόλις το 1/25 του αντίστοιχου οργανισμού της Ιρλανδίας και περίπου το 1/7 αυτού της Μάλτας, με τις αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες. Στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της προσφοράς άλλων τμημάτων, ο CIPA, με δική του πρωτοβουλία έχει αναπτύξει ιδιαίτερα στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Εξωτερικών και τις πρεσβείες της χώρας μας στο εξωτερικό. Μια προσπάθεια που θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει αγκαλιαστεί ιδιαίτερα ζεστά. Είχαμε επίσης συναντήσεις με τους απόδημους Κύπριους, ώστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στο επίπεδο της ενημέρωσης των ξένων επιχειρηματιών και επενδυτών για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που συνεχίζει να συγκεντρώνει η Κύπρος. Επιπρόσθετα, ο CIPA έχει πρόσφατα εισαγάγει το θεσμό του «πρεσβευτή Ξένων επενδύσεων» σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός δυναμικού δικτύου επικοινωνίας.

 

ΕΡ: Ποιό μήνυμα πρέπει να περάσουμε στους ξένους επενδυτές;

ΑΠ: Το μήνυμα ότι η Κύπρος διατηρεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και ότι προδιαγράφονται δυναμικές προοπτικές για την οικονομία παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο παρόν στάδιο. Επίσης, πρέπει να επισημαίνουμε ότι οι δομικές και νομικές αλλαγές που υιοθετούνται δημιουργούν ένα καλύτερο, πιο ευέλικτο και ανταγωνιστικό περιβάλλον για την οποιαδήποτε επένδυση. Δυσκολίες αντιμετωπίσαμε και στο παρελθόν. Μπορούμε να τις ξεπεράσουμε και θα το πετύχουμε μαθαίνοντας ταυτόχρονα από τα λάθη του παρελθόντος δημιουργώντας έτσι ένα πιο επαγγελματικό και διαχρονικό μοντέλο ανάπτυξης.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα