Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση


Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 25 Φεβρουαρίου 2015 την πολιτική της σε σχέση με την ενεργειακή ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει στην ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Αντιλαμβανόμενη την ενέργεια ως την κινητήρια δύναμη της οικονομίας αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την ενέργεια, όπως για παράδειγμα την ελλιπή ολοκλήρωση των αγορών και την απουσία συντονισμένων πολιτικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σταθερά προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας.

Η στρατηγική που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Γιούνκερ αφορά στους ακόλουθους πυλώνες πολιτικής που οριοθετούν την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, ήτοι στην ύπαρξη ρήτρας αλληλεγγύης, την ροή ενέργειας ως ένα είδος πέμπτης ελευθερίας, την μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενεργειακή απόδοση και στην μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με διάρκεια. Οι πυλώνες αυτοί συνθέτουν την στρατηγική της Ένωσης ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της δημιουργίας μιας ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης που να αντιμετωπίζει, παράλληλα, τις κλιματικές αλλαγές αλλά την παροχή προσιτής και ανταγωνιστικής ενέργειας σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, το διακύβευμα στον τομέα της ενέργειας είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων με μακροπρόθεσμη προοπτική με στόχο να καταστεί η ενέργεια ανθεκτική, αξιόπιστη, ασφαλής, ανανεώσιμη και βιώσιμη. Χαρακτηρίζοντας την στρατηγική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας ως το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο όσον αφορά στην ενέργεια, ο αρμόδιος Επίτροπος της Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς επισημαίνει ότι το προτεινόμενο σχέδιο θα ενώσει τις 28 ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, θα μειώσει τις εξαρτήσεις της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας και θα εξασφαλίσει ένα προβλέψιμο περιβάλλον για τους επενδυτές, το οποίο θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, που θα στηρίξουν την προσπάθεια για καταπολέμηση της ανεργίας και ανάπτυξη, που αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τις οικονομίες των κρατών-μελών της Ένωσης.

Αξίζει να τονιστεί ότι η όλη προσπάθεια για την ενεργειακή ένωση στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο φιλόδοξο πρόγραμμα που θα καταστήσει τον τομέα της ενέργειας, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καταλύτη για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνοχής και προοπτικής. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ενέργειας στον κόσμο, αφού εισάγει το 53% της απαιτούμενης ενέργειάς της με κόστος 400 δις ευρώ ετησίως και την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας που θα εξοικονομούσε στους καταναλωτές έως και 40 δις ευρώ ετησίως, ο σχεδιασμός για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση καθίσταται παράγοντας εκ των ων ουκ άνευ για την ευημερία των πολιτών της Ένωσης και την διασφάλιση ότι οι καταναλωτές δεν θα επιβαρύνονται από κόστη που δεν είναι αναγκαία ενώ, ταυτόχρονα, θα αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ζημιογόνες εκπομπές ρύπων. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις δώδεκα εκείνες χώρες που δεν πληρούν τον κατώτατο στόχο διασύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Λιθουανία, την Λετονία, την Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προς τούτο, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πρωτοποριακή στρατηγική στον τομέα της ενέργειας σε εσωτερικό επίπεδο, ούτως ώστε οι στόχοι της ενεργειακής ένωσης να υλοποιηθούν και στη χώρα μας.

 

* Λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα