Η ημέρα της Ευρώπης

Η ημέρα της Ευρώπης


  • Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού*

Η 9η Μαΐου κάθε έτους γιορτάζεται ως η μέρα της Ευρώπης, μέρα κατά την οποία εορτάζεται η ειρηνική συμβίωση και η ενότητα στην Ευρώπη. Φέτος κλείνουν 55 χρόνια από την ιστορική «Διακήρυξη του Σουμάν», του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών που το 1950 σε ομιλία του στο Παρίσι ανέπτυξε την ιδέα για την δημιουργία μιας νέας μορφής πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, δημιουργώντας έναν Ευρωπαϊκό οργανισμό που θα είχε υπό την ευθύνη του την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα.

Στόχος της Διακήρυξης, που έλαβε χώρα 5 μόλις χρόνια μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα απέτρεπαν την επανάληψη πολέμων στην ευρωπαϊκή ήπειρο και τη συγχώνευση οικονομικών συμφερόντων που θα βοηθούσε προς τούτο αλλά και την άνοδο του βιοτικού επίπεδου. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα το 1951 αποτέλεσε το ορόσημο για τη διαδικασία ενοποίησης που ακολούθησε τις επόμενες δεκαετίες.

Τα κεντρικά σημεία της Διακήρυξης ήταν το ότι η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί αν δεν αναληφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν και ότι η Ευρώπη θα διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μια πραγματική αλληλεγγύη. Τα μηνύματα αυτά παραμένουν, μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα σημαντικά μηνύματα που ορίζουν την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχους που όλα τα Κράτη-Μέλη της Ένωσης θα πρέπει να αναλαμβάνουν στις δράσεις τους.

Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα που δημιουργήθηκε με την υιοθέτηση της Συνθήκης του Παρισιού το 1951 και τα 6 ιδρυτικά μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως είναι σήμερα αποτελείται από 28 Κράτη-Μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας που εντάχθηκε στους κόλπους της Ένωσης την 1η Μαΐου 2004. Η ιστορία της Ένωσης δείχνει μια συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης των σχέσεων και των δεσμών μεταξύ των κρατών, στη βάση των αρχών που ορίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957 άνοιξε τον δρόμο για την δημιουργία της κοινής αγοράς στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στη βάση των αρχών της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, αγαθών, κεφαλαίου και υπηρεσιών. Οι αρχές αυτές, γνωστές ως οι τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιερώνονται θεσμικά το 1993 με την Συνθήκη του Μάαστριχτ, ενώ νέοι τομείς ενδιαφέροντος εντάσσονται συνεχώς στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ημέρα της Ευρώπης μας δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουμε την ενότητα, την ασφάλεια και την συνεργασία στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το όραμα των ιδρυτικών πατέρων της Ένωσης και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος που η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός και τα Κράτη-Μέλη που την αποτελούν θα πρέπει να κάνουν βίωμα καθημερινά. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις, που συνδέονται κυρίως με την σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση που βίωσαν και βιώνουν οι οικονομίες των κρατών της. Πέραν των προκλήσεων, όμως, θα πρέπει να αναλογιστούμε το γεγονός ότι η Ένωση έχει πολλές ευκαιρίες, η ανάληψη των οποίων θα συμβάλει στην διαρκή ανάπτυξη και ευημερία ολόκληρης της Ευρώπης, στα πλαίσια της αλληλεγγύης που πρέπει να επιδεικνύεται καθημερινά εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

 

 * Λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.


Comments

comments

Categories: Πολιτική

Σχετικά με τον Συγγραφέα