Η κυπριακή αγορά ακινήτων οδεύει με σταθερό ρυθμό προς ανάκαμψη

Η κυπριακή αγορά ακινήτων οδεύει με σταθερό ρυθμό προς ανάκαμψη

 


 

Η διαχείριση των ακινήτων και των μη εξηπηρετούμενων δανείων συζητήθηκε σε συνέδριο του RICS

 

To Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) διοργάνωσε συνέδριο με τίτλο «REO & NPL Management» στις 8 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία. Η εκδήλωση συγκέντρωσε επαγγελματίες ακινήτων, τραπεζικά στελέχη και ρυθμιστικές αρχές, οι οποίοι διερεύνησαν και συζήτησαν την κατάσταση στην αγορά ακινήτων στην Κύπρο καθώς και τις στρατηγικές για τη διαχείριση των ιδιοκτητών ακινήτων (REO) και των χαρτοφυλακίων των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL).

O Παύλος Λοΐζου MRICS, Πρόεδρος του RICS στην Κύπρο και εταίρος της Resolute Asset Management άνοιξε το συνέδριο με μια σύντομη συζήτηση των μεταβαλλόμενων βασικών αρχών στην αγορά ακινήτων στην Κύπρο. Τόνισε ότι η νέα δυνατότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία χαρτοφυλακίων μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα προσελκύσει για πρώτη φορά θεσμικούς επενδυτές από το εξωτερικό που αναζητούν μεγάλες αγορές χαρτοφυλακίου. Σημείωσε επίσης ότι υπό το φως των επικείμενων τεστ αντοχής για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το μέγεθος των NPL και το πρόβλημα των REO στην Κύπρο θα οδηγήσει σε πιο ενδελεχή έλεγχο για τους επαγγελματίες ακίνητων. Ο κ. Λοΐζου απηύθυνε έκκληση για βελτιωμένη ανάλυση δεδομένων και την ανάγκη για αυστηρά πρότυπα για την προετοιμασία εκθέσεων αποτίμησης.

Ο Θωμάς Δημόπουλος, MRICS, (Neapolis University of Paphos) εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η αγορά πορεύεται με σταθερό ρυθμό προς την πλήρη ανάκαμψη. Προσδιόρισε ότι η Κύπρος κατέχει μια από τις κορυφαίες επιδόσεις στην Ευρώπη, δεδομένου του μεγέθους της και απέδωσε αυτή την επιτυχία στα διάφορα προγράμματα πολιτογράφησης που έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ο κ. Δημόπουλος τόνισε ότι μια πιθανή λήξη αυτών των προγραμμάτων στο μέλλον θα είναι επιζήμια για την αγορά ακινήτων και θα υπάρχουν επίσης επιπτώσεις και στον τραπεζικό τομέα.

Η Jennifer Πετρίδου Sharpe, MRICS (Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ) παρουσίασε τις απαιτήσεις που οι εκτιμητές ακινήτων πρέπει να ακολουθήσουν κατά την παραγωγή εκθέσεις αποτίμησης. Τόνισε την ανάγκη να έχουν πλήρη ενημέρωση και περιορισμένες υποθέσεις, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια της αποτίμησης.

Ο Βασίλειος Βραχίμης (PricewaterhouseCoopers) συζήτησε την αλλαγή ρύθμισης, η οποία θα επιτρέψει στις τράπεζες να αποκλείσουν περιουσιακά στοιχεία πιο γρήγορα και με διαφάνεια, επιταχύνοντας έτσι την ανάκτηση τους. Σημείωσε επίσης ότι η εξωτερική παρακολούθηση θα γίνεται ολοένα και πιο παρεμβατική και θα προκαλέσει τις τράπεζες να δουν τις εγγυήσεις με πολύ περισσότερο έλεγχο.

Ο Jon Hodnett (Resolute Asset Management) περιέγραψε τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες κατά τη διαχείριση των μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων, που αποτελεί μια από τις υψηλότερες κατηγορίες κινδύνου για τις τράπεζες. Παρουσίασε την προσέγγιση της Resolute  για τη μετατροπή των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς την ανάκαμψη των ρευστών. Ο κ. Hodnett παρουσίασε επίσης την πλατφόρμα διαχείρισης REO που έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται από την Resolute για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των πελατών της.

Τέλος, η Ανθή Εξαδακτύλου (Τράπεζα Κύπρου) εξήρε την επιτυχία της Τράπεζας Κύπρου στην απομόχλευση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από € 15 δις το 2014 σε € 10,5 δις σήμερα. Το συναινετικό χρέος για την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων αναφέρθηκε ως η πλέον προτιμώμενη μέθοδος για λύση επειδή παρέχει άμεση ανακούφιση τόσο για την τράπεζα, όσο και για τον πελάτη. Η κα Εξαδακτύλου διαβεβαίωσε το κοινό ότι η τράπεζα δεν προτίθεται να κατασχέσει πρώτες κατοικίες. Προσκάλεσε επίσης τους πελάτες να συζητήσουν με τον τραπεζίτη τους και να βρουν μια λογική, αμοιβαία και επωφελή λύση.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα