Η Κυπριακή δικαιοσύνη χρειάζεται εκσυγχρονισμό!

Η Κυπριακή δικαιοσύνη χρειάζεται εκσυγχρονισμό!

 


Συνέντευξη στο EUROΚΕΡΔΟΣ της Δικηγόρου κας Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

  • Η λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου θα συμβάλλει θετικά και ουσιαστικά
  • Η Κύπρος παραμένει ελκυστική για τους επενδυτές από το εξωτερικό

Μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις για ένα δικηγόρο-επαγγελματία στο εξωτερικό

 

ΕΡ: Είναι γνωστό πως υπάρχει καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Πιστεύετε πως το Διοικητικό Δικαστήριο θα συμβάλει ουσιαστικά;

AΠ: Αναμφισβήτητα. Οι υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου υπερβαίνουν σήμερα το ένα τρίτο του συνόλου των υποθέσεων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η ίδρυση πρωτοβάθμιου Διοικητικού Δικαστηρίου εκτός του ότι θα αποσυμφορήσει το Ανώτατο Δικαστήριο θα έχει και άλλα πολλαπλά οφέλη. Την σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων σε δευτεροβάθμια δικαιοδοσία αλλά επίσης θα προσφέρει και την ικανότητα χρόνου στους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου για βαθύτερη μελέτη των υποθέσεων γεγονός που θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της βεβαιότητας του δικαίου μέσω της νομολογίας. Αυτά και πολλά άλλα επισημαίνονται σε ειδική μελέτη επιτροπής του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το συγκεκριμένο θέμα. Η ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου είναι ένα αίτημα του νομικού κόσμου εδώ και χρόνια και θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ένας σύγχρονος θεσμός που λειτουργεί στις πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες. Η γρήγορη και αποτελεσματική απόδοση δικαιοσύνης είναι απαραίτητο στοιχείο για μια υγιή, ελκυστική και ανταγωνιστική οικονομία και η ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου θα συμβάλει τα μέγιστα προς το σκοπό αυτό.

 

EΡ: Κατά την άποψη σας με ποίους τρόπους θα μπορούσε να εκμοντερνιστεί και εκσυγχρονιστεί το σύστημα της απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο;

AΠ: Πρωτίστως θα πρέπει να διασφαλίσουμε το υψηλό επίπεδο ποιότητας της γνώσης και ενημέρωσης όλων των λειτουργών της δικαιοσύνης και τη συνεχή επιμόρφωση τους. Στην Αγγλία παραδείγματος χάριν, η ανανέωση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ενός δικηγόρου προαπαιτεί την παρακολούθηση σεμιναρίων για ενημέρωση των τελευταίων εξελίξεων της νομοθεσίας και της νομολογίας. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και σε επίπεδο ίδρυσης και λειτουργίας σχολής δικαστών. Ο εκσυγχρονισμός επίσης του όλου συστήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Επιτακτική ανάγκη είναι η μηχανογράφηση και η εισαγωγή ενός σύγχρονου συστήματος πληροφορικής και τεχνολογίας εφόσον είναι αδύνατον να εξακολουθούν να λειτουργούν τα Δικαστήρια με συστήματα και μεθόδους του παρελθόντος. Η αναθεώρηση των Περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους είναι επίσης ένα θέμα το οποίο θα συμβάλει τα μέγιστα προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως η υλοποίηση των πιο πάνω συνεπάγεται και ένα μεγάλο οικονομικό κόστος όμως, υπάρχουν τομείς όπου με σωστή μελέτη και προγραμματισμό μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη και στις σημερινές συνθήκες όπου η οικονομική δυνατότητα του κράτους είναι περιορισμένη.

 

ΕΡ: Κρούσματα διαφθοράς στο δικηγορικό και δικαστικό κλάδο. Κατά τη γνώμη σας πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους;

AΠ: Ευτυχώς στην Κύπρο τα κρούσματα διαφθοράς στον δικηγορικό και δικαστικό κλάδο είναι μεμονωμένα και ελάχιστα. Παρά τις παθογένειες του συστήματος πρέπει να πούμε ότι η Δικαστική εξουσία διατηρεί τόσο την ανεξαρτησία της, αλλά και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας ως άμεμπτη και αδέκαστη. Δεν μπορεί να πει κανείς στην Κύπρο ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το Δίκαιο ως προϊόν συναλλαγής. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δρούμε προληπτικά καθότι η καταπολέμηση έστω και των ελάχιστων αυτών περιπτώσεων αποκαθιστά την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική και χρηστή λειτουργία των θεσμών καθώς και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στόχος πρέπει να είναι μία Ολοκληρωμένη Δημόσια Πολιτική που να επεμβαίνει στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου με την επιβολή αυστηρών κυρώσεων, ισχυρούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

 

ΕΡ: Μιλήστε μας για τις δυσκολίες του δικηγορικού επαγγέλματος.

ΑΠ: Οι δυσκολίες του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο πηγάζουν κυρίως από την αναχρονιστικότητα του όλου συστήματος. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μηχανογράφηση ούτε σύστημα πληροφορικής αναγκάζει τους δικηγόρους να αναλώνουν πολύ από το χρόνο τους σε μη παραγωγικούς τομείς. Για παράδειγμα, η καταχώριση διαφόρων εγγράφων στο Δικαστήριο απαιτεί μία χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία εφόσον δεν υπάρχει σύστημα για ηλεκτρονική καταχώριση. Σε επίπεδο εταιρικού δικαίου και παροχής υπηρεσιών, η γραφειοκρατία επίσης καθιστά την Κύπρο λιγότερο ανταγωνιστική σε σύγκριση με χώρες όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο οι οποίες προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε πολύ λιγότερο χρόνο με ένα πολύ πιο ευέλικτο σύστημα.

 

ΕΡ: Πόσο εύκολα ελίσσονται οι γυναίκες δικηγόροι στην Κύπρο;

AΠ: Πιστεύω ότι οι καιροί όπου το φύλο έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην ανέλιξη και επιτυχία ενός επαγγελματία έχουν παρέλθει. Στην σύγχρονη εποχή που ζούμε, η προσήλωση στον επαγγελματισμό, στη μεθοδικότητα, στη συνέπεια και στη σοβαρότητα είναι τα μοναδικά κριτήρια.

 

ΕΡ: Θα συμβουλεύατε ένα νέο δικηγόρο να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό και αν ναι, για πιο λόγο και υπό ποιές προϋποθέσεις;

AΠ: Αναμφισβήτητα υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις για ένα επαγγελματία στο εξωτερικό και η εργασιακή εμπειρία την οποία θα αποκτήσει θα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Και η εμπειρία δεν αφορά μόνο το πεδίο και εύρος γνώσης του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται κάποιος, αλλά επίσης ο τρόπος σκέψης, αντίληψης, αντιμετώπισης και χειρισμού. Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο μίας χώρας αλλά και η ένδειξη για το που θα φτάσει στο μέλλον είναι το ανθρώπινο της δυναμικό και το επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής του κατάρτισης. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να καταστήσουμε ξανά την Κύπρο ελκυστικό εργασιακό προορισμό έτσι ώστε όλες τις γνώσεις και εμπειρίες που οι συμπατριώτες μας αποκομίζουν στο εξωτερικό να τις επαναπατρίζουν.

 

ΕΡ: Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες από τις σημαντικότερες νομικές υποθέσεις που έχετε χειριστεί;

AΠ: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν μία πρόσφατη υπόθεση η οποία βασιζόταν πάνω στον Κανονισμό 44/2001 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Αφορούσε δικαστική διαδικασία που εκκρεμούσε στην Γερμανία για συμβατική διαφορά όπου αντικείμενο της σύμβασης ήταν και περιουσία που ανήκε, μεταξύ άλλων και σε Κυπριακές εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων. Εμπλέκονταν άρα θέματα τόσο Ευρωπαϊκού όσο και Κυπριακού δικαίου αλλά και η εφαρμογή του Κανονισμού 44 σύμφωνα με τον οποίο Δικαστήριο κράτους μέλους μπορεί να εκδώσει απαγορευτικά διατάγματα για περιουσία που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του στη βάση δικαστικής διαδικασίας που διεξάγεται σε άλλη χώρα κράτος μέλος. Ενδιαφέρουσα ήταν επίσης και υπόθεση προ ολίγων ετών η οποία κρίθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η απόφαση του Ανωτάτου αποτέλεσε και ένα από τους λόγους που τροποποιήθηκε ο Περί Αποδείξεως Νόμος εφόσον ήταν ξεκάθαρο ότι ο περιορισμός που τότε υπήρχε για απόδειξη εγγράφων που συντάχθηκαν στο εξωτερικό οδηγούσε σε κατάφορη αδικία.

 

ΕΡ: Ποιά είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους πελάτες σας στο εξωτερικό για την Κύπρο ως επιχειρηματικό κέντρο και προορισμός για επενδύσεις;

AΠ: Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα γεγονότα του Μαρτίου 2013 έπληξαν σημαντικά την αξιοπιστία μας. Όμως την ίδια στιγμή, είναι σαφές και στους πελάτες στο εξωτερικό ότι η Κύπρος παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τις δημόσιες εταιρείες και τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφόσον ακόμα και με φορολογικό συντελεστή 12,5%, απαλλαγή από συνεισφορά σε κεφαλαιουχικά κέρδη και εισοδήματα από μερίσματα και με το δίκτυο των 47 διακρατικών συμφωνιών για αποφυγή διπλής φορολογίας εξακολουθούμε να διατηρούμε ισχυρά πλεονεκτήματα.

Υπάρχει ζήτηση για ποιοτικές νομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις όμως η περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, παρά το γεγονός ότι είναι ξεχωριστό από τις εταιρικές δομές, θα δώσει τεράστια ώθηση στις προσπάθειες που καταβάλλουμε να διατηρήσουμε τους υφιστάμενους πελάτες και να προσελκύσουμε νέους. Ο τομέας της ενέργειας που ανοίγεται μπροστά μας ο οποίος απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και υπηρεσίες είναι μία καινούργια πρόκληση αλλά και ευκαιρία να αναδείξουμε την περαιτέρω προοπτική της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο για ένα τεράστιο φάσμα εταιρειών που ασχολούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε υποστηρικτικά στον τομέα αυτό.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα