Η Κύπρος μπορεί να βασίσει την ανταγωνιστικότητα της στην Ποιότητα

Η Κύπρος μπορεί να βασίσει την ανταγωνιστικότητα της στην Ποιότητα

Συνέντευξη με τον κ. Πάμπο Καμμά,

Διευθυντή Τυποποίησης  στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

 

ΕΡ: Κύριε Καμμά μιλήστε μας λίγο για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων και την προγραμματισμένη εκδήλωση σας στις 14 Οκτωβρίου 2014.

ΑΠ:  Κάθε 14 Οκτωβρίου εορτάζεται παγκόσμια με πρωτοβουλία των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης ISO, IEC και ITU, η διεθνής ημέρα προτύπων. Από φέτος ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ως ο Εθνικός φορέας Τυποποίησης της Κύπρου και πλήρες μέλος των διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, αποφάσισε στο πλαίσιο των εορτασμών αυτών να καθιερώσει μια Ημερίδα επαφής με τους εξωτερικούς του συνεργάτες, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται με την Τυποποίηση, για να υπάρξει αλληλοενημέρωση για τα θέματα τυποποίησης στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Στη φετινή Ημερίδα, που της δόθηκε το όνομα CYStandarDAY2014, έχει προσκληθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών που είναι και ο μοναδικός μέτοχος του CYS, ο Γενικός Διευθυντής Χρίστος Πατσαλίδης. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Κικούλα Κότσαπα. Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες επικοινωνίας με τους συνεργάτες μας, καλές πρακτικές από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της τυποποίησης καθώς επίσης και οι βασικές διαδικασίες εκπόνησης προτύπων και η διασύνδεση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης. Η είσοδος στην Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών στις 09.00 π.μ., είναι ελεύθερη.

Φετινό θέμα αναφοράς είναι “Πρότυπα για ισότιμους όρους ανταγωνισμού”. Στο μήνυμα τους οι τρεις διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης εντοπίζουν βαθιές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Περισσότερο από ποτέ οι οικονομίες των χωρών εξαρτώνται η μία από την άλλη. Σήμερα, τα προϊόντα που καταναλώνονται σε μια αγορά δεν παράγονται σε μία μόνο χώρα· είναι προϊόντα της παγκοσμιοποίησης. Πριν φτάσουν στον τελικό καταναλωτή, ταξιδεύουν μέσα από πολλές χώρες όπου συστατικά μέρη και εργατικό δυναμικό προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που χρησιμοποιούν τα Διεθνή πρότυπα, διευκολύνονται στην απόκτηση της πιστοποίησης των προϊόντων τους και μπορούν να ανταγωνιστούν και να πωλούν οπουδήποτε στον κόσμο. Με τα Διεθνή πρότυπα οι ΜμΕ είναι σε θέση να λάβουν μέρος στις παγκόσμιες αλυσίδες προσθήκης αξίας και να επωφεληθούν από τη μεταφορά τεχνολογίας.

 

ΕΡ: Γιατί είναι χρήσιμα τα Διεθνή & Ευρωπαϊκά Πρότυπα στις επιχειρήσεις και ποιά είναι τα οφέλη από την αξιοποίησή τους;

ΑΠ: Τα πρότυπα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κάθε οικονομίας. Η Κύπρος η οποία διαθέτει περιορισμένες πρώτες ύλες για να στηρίξει την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, μπορεί να βασίσει την ανταγωνιστικότητα της στην Ποιότητα. Τόσο στον τομέα των προϊόντων όσο και στον τομέα των υπηρεσιών η χώρα μας πρέπει ν’ αξιοποιήσει στο έπακρο την αποτελεσματική χρήση των διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων όπου μαζί και με την πιστοποίηση θα μπορεί να κερδίσει πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών. Εκεί όπου αυτό συμβαίνει βλέπουμε τις επιχειρήσεις μας να επιβιώνουν της πρωτοφανούς οικονομικής κατάστασης που περνούμε, γι’ αυτό στην Ημερίδα θα δώσουμε καλές πρακτικές και παραδείγματα του είδους. Επιπρόσθετα, οι χώρες που έχουν ενσωματώσει τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα στις πολιτικές και στους κανονισμούς τους δύνανται να προστατεύουν καλύτερα τους καταναλωτές τους και να διασφαλίζουν περισσότερες επιλογές προϊόντων ποιότητας.

Σε ένα πολυκεντρικό κόσμο όπου η επιρροή και το οικονομικό βάρος των αναδυόμενων οικονομιών αλλάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες, τα Διεθνή πρότυπα τονώνουν το εμπόριο, καταργούν τα τεχνητά εμπόδια και καθιερώνουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Αυτό καθιστά τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τις εθνικές οικονομίες περισσότερο ανταγωνιστικές και εξαγωγικές, επιτρέποντας παράλληλα τη διαφοροποίηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

ΕΡ: Ποιές προσπάθειες καταβάλλει ο CYS για την ενημέρωση των επιχειρήσεων αλλά και για έλεγχο ότι πληρούν τα πρότυπα. Πώς προωθείτε τη βελτίωση της ποιότητας στην Κύπρο;

ΑΠ: Ο CYS βρίσκεται διαρκώς και ποικιλοτρόπως κοντά στις επιχειρήσεις και φροντίζει να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο το\ δύσκολο αγώνα τους για επιβίωση και ανάπτυξη. Η μικρή ομάδα των συναδέλφων, πάντοτε ενημερωμένοι και με επάρκεια γνώσεων, εμπειριών αλλά προπαντός εγκυρότητα, υλοποιούμε το εν ισχύ Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης το οποίο είναι συνδεδεμένο με την Αποστολή του CYS. Αντλώντας λοιπόν στόχους από το Στρατηγικό μας, υπογράφουμε Μνημόνια Συνεργασία και συνάπτουμε Στρατηγικές Συνεργασίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό με κοινωνικούς εταίρους, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, με άλλους φορείς της ποιότητας και τυποποίησης όπου διαπιστώνουμε κοινά πεδία δράσης. Συμμετέχουμε ανελλιπώς και μεταφέρουμε γνώσεις και εμπειρίες σε όλα τα διοικητικά, τεχνικά και συμβουλευτικά σώματα των Ευρωπαϊκών κυρίως αλλά και διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης ενώ προασπιζόμαστε διαρκώς τα εθνικά μας συμφέροντα μέσω των Εθνικών Επιτροπών Τυποποίησης, των αντανακλαστικών Επιτροπών Τυποποίησης και της συμμετοχής στις συνεδρίες των Ευρωπαϊκών και διεθνών Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης σε θέματα ενδιαφέροντος της βιομηχανίας μας. Διοργανώνουμε για στελέχη μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων πλειάδα ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης, ανταποκρινόμαστε σε προσκλήσεις για διαλέξεις σε σχετικά με την ποιότητα και την τυποποίηση θέματα, αρθρογραφούμε τακτικά στον τύπο και σε έντυπα οργανωμένων συνόλων και φορέων, πραγματοποιούμε συναντήσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με φορείς και υπηρεσίες και επισκεπτόμαστε πολλές επιχειρήσεις για επί τόπου συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με την Αποστολή μας. Η θυγατρική μας εταιρεία, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) κατέχει ηγετική θέση στην αγορά και την τιμούν με την εμπιστοσύνη τους οι πιο γνωστές επώνυμες επιχειρήσεις του τόπου αφού αποκτούν διαπιστευμένες πιστοποιήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και με διεθνή αναγνωρισιμότητα IQNET. Εκδηλώσεις όπως το CYStandarDAY2014 αλλά και ο ήδη από δεκαετίας καθιερωμένος θεσμός του Quality Day που αποτελεί συνδιοργάνωση CYS & ΚΕΠ, επίσης προωθούν την Ποιότητα στον τόπο μας, παρέχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στο κράτος να βραβεύει τους άριστους και τους σκαπανείς της ποιότητας και ν’ αναδεικνύει όσους πραγματικά έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο της Ποιότητας.

 

ΕΡ: Ποιές θεωρείτε τις σημαντικότερες επιτυχίες του Οργανισμού σε διεθνές επίπεδο;

ΑΠ: O CYS δραστηριοποιείται εγχώρια και διεθνώς με μεγάλη επιτυχία χάρη στη σοβαρότητα, την επάρκεια γνώσεων και την εγκυρότητα που διακρίνει την ομάδα που τον συγκροτεί: Διοικητικό Συμβούλιο – Διεύθυνση – Προσωπικό – Εξωτερικοί Συνεργάτες. Η μεγαλύτερη ίσως επιτυχία που καταγράφει ο CYS είναι ότι για πέμπτη διαδοχική χρονιά κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών προτύπων με ποσοστό που αγγίζει το 100%. Αυτό σχολιάζεται θετικά στους κύκλους της τυποποίησης και μόνο εγκωμιαστικά σχόλια συγκεντρώνει που αντανακλούν στη συστηματικότητα και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του Εθνικού μας Συστήματος Τυποποίησης το οποίο βεβαίως διασυνδέεται άμεσα με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.

Αναμφίβολα η εκλογή στο παρελθόν του τέως Γ. Διευθυντή στο Δ.Σ. του διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO και του Διευθυντή Τυποποίησης στο Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC και την τρέχουσα περίοδο στο Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN, θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ψήφος εμπιστοσύνης και αναγνωρισιμότητας της μικρής μας χώρας στα διοικητικά της τυποποίησης εκτός συνόρων.

Επιτυχής υπήρξε παράλληλα και η διαχείριση των εθνικών μας συμφερόντων, στο θέμα του Οργανισμού Τυποποίησης της Τουρκίας (TSE) αναφορικά με τη διαδικασία ορθής αναφοράς της Κύπρου στα μεταφρασμένα ΕΝ πρότυπα που κυκλοφορούν στην Τουρκία.

 

ΕΡ: Ποιοί είναι οι μελλοντικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του CYS;

ΑΠ: Αποστολή του CYS είναι η ενίσχυση του εθνικού συστήματος τυποποίησης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές σύστημα τυποποίησης και η προώθηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών.

Μέσα από το Στρατηγικό Πλάνο 2014-2016 το οποίο εκπονήθηκε για να λειτουργήσει ο CYS εντός των πρωτόγνωρων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζει ο τόπος μας, σκιαγραφούνται ανάγλυφα οι 9 Στρατηγικοί Σκοποί μας: 1) Επιθετική προώθηση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων στην Κυπριακή αγορά με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες. 2) Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με οικονομικό όφελος στον Οργανισμό, μέσα στο πλαίσιο της Αποστολής του. 3) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση – Υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων για την προβολή, λειτουργικότητα και διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση. 4) Ενισχυμένη εμπλοκή κοινωνικών εταίρων (βιομηχανία, καταναλωτές, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες κλπ) στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση. 5) Συμμόρφωση με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1025/2012 για την Ευρωπαϊκή και Εθνική Τυποποίηση και με την Εθνική Νομοθεσία. Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης. 6) Ενίσχυση του ρόλου του CYS στα δρώμενα της Τυποποίησης στο Διεθνή και Μεσανατολικό χώρο. 7) Ανάπτυξη και εμπλοκή του CYS στον τομέα της Ενέργειας (Υδρογονάνθρακες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) 8) Τυποποίηση προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. 9) Εφαρμογή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Φιλοδοξούμε ότι η ομάδα μας στον CYS, με τη στήριξη του Υπουργείου Οικονομικών, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας να επιστρέψει γρήγορα και πάλι στην ανάπτυξη προτείνοντας ως χρήσιμο εργαλείο την αξιοποίηση της τυποποίησης, την αποτελεσματική χρήση των προτύπων και την πιστοποίηση. Όραμά μας είναι η εδραίωση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων ως αποτελεσματικό εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη σύγχρονη Κυπριακή κοινωνία.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα