Η ναυτιλία «αιμοδότης» της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας

Η ναυτιλία «αιμοδότης» της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας

Συμμετέχοντας για ακόμη μία φορά στους εορτασμούς και στην προσπάθεια για την προώθηση και στήριξη της 9ης “Ευρωπαϊκής Μέρας Ναυτιλίας”, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, ως ο επαγγελματικός σύνδεσμος της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Κύπρο, διοργάνωσε Αιμοδοσία ανάμεσα στο προσωπικό των Ναυτιλιακών Εταιρειών-Μελών του, τη Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016, στη Πολυκλινική Υγεία στη Λεμεσό, κάτω από την αιγίδα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Μάριου Δημητριάδη, προβάλλοντας έτσι ένα μέρος του κοινωφελούς έργου που επιτελεί.

Η “Ευρωπαϊκή Μέρα Ναυτιλίας”, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος στόχος της “Ευρωπαϊκής Μέρας Ναυτιλίας” είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ναυτιλία, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς επίσης και η προβολή της μεγάλης συνεισφοράς της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην οικονομία των Κρατών Μελών.

Πρόκειται για έναν εορτασμό που αφορά όλο το Ευρωπαϊκό Ναυτιλιακό Σύμπλεγμα, αφού η πλειοψηφία των Κρατών Μελών της, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, είτε είναι παράκτιες είτε νησιωτικές περιοχές, είναι άμεσα συνδεδεμένες µε το στοιχείο της θάλασσας, της οποίας οι πόροι και τα ναυτικά επαγγέλματα είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και την ποιότητα ζωής καταστώντας τον τομέα της Ναυτιλίας ως μία ‘Μηχανή Αειφόρου Ανάπτυξης’.

Από παρόμοιες αιμοδοσίες που διοργάνωσε το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο τα τελευταία 24 χρόνια, έχουν συγκεντρωθεί πέραν των 2000 μονάδων αίματος, προσφορά για την οποία έχει τιμηθεί από την Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας της πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα