Η Σύνοδος των Νοτίων Κρατών της Ε.Ε.

Η Σύνοδος των Νοτίων Κρατών της Ε.Ε.

 

Του Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού, Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

 

Η πραγματοποίηση της τρίτης Συνόδου των Νοτίων Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισπανία αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, αφού φέρνει κοντά τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στη νότια Ευρώπη και στην Μεσόγειο και τα οποία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις που χρήζουν συντεταγμένης θεώρησης από τα εν λόγω κράτη. Στην τρίτη αυτή Σύνοδος που καθίσταται πλέον θεσμός, συμμετείχαν η Κύπρος, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Στη Διακήρυξη που υιοθετήθηκε στα πλαίσια της Συνόδου, η Κυπριακή πλευρά, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη, κατάφερε να εισάγει σημαντικές αναφορές για το Κυπριακό. Σύμφωνα με την σχετική παράγραφο 10 της Διακήρυξης, τα κράτη – μέλη που συμμετείχαν στη Σύνοδο παρακολουθούν στενά και στηρίζουν την διαδικασία επανένωσης του νησιού, τονίζοντας μάλιστα το γεγονός ότι η λύση δεν μπορεί να περιλαμβάνει εγγυήσεις και θα πρέπει να συνάδει με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα ισχυρό μπλοκ κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν τις αρχές λύσης που προωθεί η πλευρά μας. Σημαντική είναι εξάλλου η αναφορά της Διακήρυξης ότι η καλύτερη εγγύηση για την επανενωμένη Κύπρο είναι η ίδια η ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Σύνοδο των Νοτίων Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, αλλά και τα ίδια τα κράτη που μετείχαν στη Σύνοδο, όπως για παράδειγμα το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά και από την Διακήρυξη της Ρώμης αλλά και το μεταναστευτικό. Η Διακήρυξη της Μαδρίτης επαναβεβαιώνει την στοχοπροσήλωση των Νότιων Κρατών της Ένωσης στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης και του κράτους δικαίου που χαρακτηρίζουν την Ένωση και την υποστήριξη εκ μέρους των Κρατών στους στόχους που αναφέρονται στη Διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μάρτιου 2017 και συγκεκριμένα στη δημιουργία μιας ασφαλούς Ευρώπης, βιώσιμης και ευημερούσας, με έντονο κοινωνικό πρόσωπο και περισσότερη εμπλοκή στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Η Διακήρυξη της Μαδρίτης περιλαμβάνει, επίσης, αναφορές στην έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι θα πρέπει να διαφυλαχτεί η ενότητα των 27 και να προασπιστούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου μετά και την επίκληση του Άρθρου 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, επισημαίνοντας παράλληλα την επιθυμία των κρατών να καταστεί το Ηνωμένο Βασίλειο ένας σταθερός και στενός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι, τέλος, η απόφαση των ηγετών των νοτίων κρατών της Ένωσης όπως η τέταρτη Σύνοδος των Νοτίων Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, γεγονός που καταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στα τεκταινόμενα.


Comments

comments

Categories: Απόψεις
Tags: europe

Σχετικά με τον Συγγραφέα