Η Τράπεζα Κύπρου κατά της νομιμοποίησης εσόδων

Η Τράπεζα Κύπρου κατά της νομιμοποίησης εσόδων

 


Η Τράπεζα Κύπρου ήταν ο κύριος υποστηρικτής της επίσημης εναρκτήριας εκδήλωσης του Κυπριακού Κεφαλαίου του  Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), που πραγματοποιήθηκε  στις 4 Νοεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο Χίλτον, στην Λευκωσία.

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 130 επαγγελματίες από τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα καθώς και από αρμόδιες εποπτικές αρχές της Κύπρου, έδωσε την ευκαιρία για δικτύωση των συμμετεχόντων και συζήτηση θεμάτων πρόληψης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η εκδήλωση συνέπεσε και με την όγδοη αξιολόγηση της Κυπριακής Οικονομίας από την Τρόικα, εκπρόσωποι της οποίας και παρευρέθηκαν.

Η τοπική παρουσία του ACAMS στην Κύπρο αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, αφού δίνει την ευκαιρία στους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, καθώς και του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών να εκπαιδευτούν σε βάθος και να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες όσο αφορά σε θέματα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο μελών του ACAMS  τα μέλη του Κυπριακού Κεφαλαίου του ACAMS μπορούν να ενημερωθούν για τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Ο Γρηγόρης Δελλάς, Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων AML, στη Διεύθυνση των Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Κύπρου, και νέο-διορισθέντας Πρόεδρος του Κυπριακού Κεφαλαίου του ACAMS αναφέρθηκε στο μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται στην Κύπρο για ενημέρωση και ανάπτυξη της γνώσης από επαγγελματίες σε διάφορους τομείς, σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος γενικότερα. Επίσης εξέφρασε την ετοιμότητα του Κυπριακού Κεφαλαίου του ACAMS να συνεργαστεί με εταίρους από όλους τους σχετικούς τομείς και άλλους επαγγελματικούς φορείς για να μοιραστούν τις γνώσεις και εμπειρίες τους και να αναπτύξουν βέλτιστες πρακτικές μέσω της εκπαίδευσης.

Η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να στηρίζει προσπάθειες και να επενδύει σε πρακτικές που στόχο έχουν την πρόληψη κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τη βελτίωση της διαφάνειας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Κυπριακό Κεφάλαιο του ACAMS και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα διοργανώνει, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου http://www.acams.org/acams-chapters/cyprus-chapter/


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα