Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει τα προϊόντα Made in Cyprus

Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει τα προϊόντα Made in Cyprus

Η Τράπεζα Κύπρου δηλώνοντας παρούσα σε ενέργειες που ενισχύουν την κυπριακή επιχειρηματικότητα στήριξε τη 2η έκθεση κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών  «Made in Cyprus», η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2015, στη Λεμεσό.

Η Τράπεζα στο πλαίσιο της δανειοδοτικής πολιτικής της, παρέχει πιστωτικές διευκολύνσεις με ευνοϊκούς όρους μέσω των  Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών  Προϊόντων που προσφέρει σε συνεργασία με την Κυπριακή Κυβέρνηση,  την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και   το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχος της Τράπεζας είναι η εισαγωγή στην Κύπρο προϊόντων χρηματοδότησης που θα βοηθήσουν τις κυπριακές Μικρομεσαίες Εταιρείες να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα προσφέρει Ευρωπαϊκά Προϊόντα από €1 μέχρι και €12,5 εκ, με επιτόκια που αρχίζουν από 2,7%  καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες του μεγαλύτερου μέρους της αγοράς, γεγονός που διαφαίνεται και από το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι ντόπιες επιχειρήσεις.

Σε μια εποχή που γενικότερα οι οικονομίες δοκιμάζονται θα πρέπει αναδείξουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,  να τα καταστήσουμε εφάμιλλα των εισαγόμενων και ανταγωνιστικότερα στην τοπική αγορά. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης  και την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου.