Η υγραεριοκίνηση θέλει νέο πιστοποιητικό εγγραφής

Η υγραεριοκίνηση θέλει νέο πιστοποιητικό εγγραφής

 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ενημερώνει το κοινό ότι, στις 8 Απριλίου 2016, δημοσιεύτηκε στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας η Κανονιστική Διοικητική Πράξη Κ.Δ.Π. 106/2016, με βάση την οποία η εφαρμογή συστημάτων υγραεριοκίνησης στα οχήματα επιτρέπεται.

Ενόψει της πιο πάνω δημοσίευσης σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος υγραεριοκίνησης σε όχημα, ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει την υποχρέωση έκδοσης νέου πιστοποιητικού εγγραφής για νόμιμη χρήση του οχήματος. Η εν λόγω έκδοση μπορεί να γίνει στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στα ΚΕ.ΠΟ. των επαρχιακών γραφείων του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, σε όλες τις πόλεις, προσκομίζοντας τα πιο κάτω έγγραφα:

• Βεβαίωση εγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης στο όχημα υπογραμμένη και σφραγισμένη από αδειούχο Τεχνίτη Οχημάτων με ειδικότητα Τεχνίτης Συστημάτων Υγραεριοκίνησης.

• Αντίγραφο της Άδειας Τεχνίτη Οχημάτων με ειδικότητα Τεχνίτης Συστημάτων Υγραεριοκίνησης που υπέγραψε την βεβαίωση εγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης στο όχημα.

• Το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος.

Τα τέλη έκδοσης νέου πιστοποιητικού εγγραφής ανέρχονται στα 1,71 ευρώ.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα