Η Baker Tilly UK Holdings κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση των εμπορικών πράξεων της RSM Tenon Group plc

Η Baker Tilly UK Holdings κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση των εμπορικών πράξεων της RSM Tenon Group plc

 


Η Baker Tilly UK Holdings Ltd ανακοίνωσε στις 22 Αυγούστου 2013 την επίτευξη συμφωνίας για την εξαγορά των εμπορικών επιχειρήσεων της RSM Tenon Group plc.

Η συναλλαγή αυτή επιτρέπει τη συνεχιζόμενη επιτυχία των κερδοφόρων εμπορικών επιχειρήσεων της RSM Tenon, απαλλαγμένη από το βάρος των ιστορικών δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, ως μέρος μιας διευρυμένης και οικονομικά ισχυρής ομάδας της Baker Tilly. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τους πελάτες και τους υπαλλήλους της RSM Tenon, που επιτρέπει τη συνέχιση της ενισχυμένης παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης.

Οικονομική στήριξη για την απόκτηση έχει παρασχεθεί από την Lloyds TSB Bank plc, της οποίας η προηγούμενη οικονομική στήριξη προς την RSM Tenon ήταν απαραίτητη για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων όσων εργάζονται για την επιχείρηση.

Παρά το γεγονός ότι η μητρική εταιρεία του ομίλου RSM Tenon είναι τώρα υπό διαχείριση, έχουμε αποκτήσει τις κερδοφόρες εμπορικά θυγατρικές ως συνεχιζόμενες δραστηριότητες.  Θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά  προσφέροντας υψηλής ποιότητας ελεγκτικές, λογιστικές και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες στους πελάτες τους, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς.

Ο Laurence Longe, Διευθύνων Συνέταιρος της Baker Tilly Ηνωμένου Βασιλείου, είπε,

“Ως μια ανθρώπινη επιχείρηση, το βασικό περιουσιακό στοιχείο της RSM Tenon ήταν πάντα η υψηλή ειδίκευση και ο επαγγελματισμός του εργατικού δυναμικού της, συνεταίρων και προσωπικού.

Οι Baker Tilly και RSM Tenon είναι επιχειρήσεις συγκρίσιμης κλίμακας που λειτουργούν σε παρόμοιες αγορές στη Βρετανία και διεθνώς, και έτσι συνδυάζοντας τις δυνάμεις και ικανότητές μας, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση των υπηρεσιών μας στην αγορά.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα