Θέλουν φορολογικές διευκολύνσεις οι κυπριακές επιχειρήσεις

Θέλουν φορολογικές διευκολύνσεις οι κυπριακές επιχειρήσεις

 


 

Μια στις τρεις επιχειρήσεις έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο

 

Τα αποτελέσματα του δεύτερου κύματος της μέγα επιχειρηματικής έρευνας, που διεξάγεται από τον όμιλο CΥPRONETWORK και το Cyprus International Institute of Management (CIIM) και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών και με την χορηγία των Eurobank και BakerTilly, παρουσιάστηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη CIIM.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν από τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του ομίλου CYPRONETWORK Χρίστο Μιχαηλίδη και σχολιάστηκαν από τον Θεόδωρο Παναγιώτου, Διευθυντή του CIIM και την Κούλια Αλεξάνδρου, Διευθύντρια Ερευνών της CMRC Cypronetwork Ltd, με την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, της Eurobank και της BakerTilly.

Τα βασικότερα αποτελέσματα της έρευνας, μεταξύ άλλων, ήταν τα εξής:

– Μια στις τρείς επιχειρήσεις (34%) έχει δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο, με ισόποση αναλογία να δηλώνει ότι έχουν χαθεί θέσεις εργασίας.  Οι θέσεις αυτές και στις δύο περιπτώσεις (νέες και χαμένες) προέρχονται κυρίως από τους τομείς της παραγωγής προϊόντων/ υπηρεσιών και πωλήσεων/ Μάρκετινγκ. Βέβαια, οι νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί, είναι περισσότερες από τις χαμένες προσδίδοντας έτσι μια νότα αισιοδοξίας.

– Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχει προχωρήσει σε μειώσεις στο μισθολόγιο και ωφελήματα της επιχείρησης ανέρχεται στο 43% παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με το πρώτο κύμα της έρευνας. Όσον αφορά στο μέσο ποσοστό μείωσης, έναντι του συνολικού μισθολογίου, αυτό έχει προσδιοριστεί στο 17,1%.

– Τρείς στις τέσσερις επιχειρήσεις (73%) αναμένουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους το επόμενο εξάμηνο θα παραμείνει σταθερός. Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων προβλέπει ποσοστό 6%, με αναλογία 15% να έχει εκφράσει αντίθετη άποψη αναφερόμενη σε μείωση προσωπικού.

–  Τα κυριότερα θέματα HR που εφαρμόζονται στις Κυπριακές επιχειρήσεις είναι οι οργανωμένες σταθερές συναντήσεις με το προσωπικό (58%), η σαφής/ οργανωτική δομή (45%), η κατάρτιση του προσωπικού και η περιγραφή των θέσεων εργασίας (44% αντίστοιχα).

– Περισσότερες από έξι στις δέκα επιχειρήσεις (65%) δεν προβαίνουν σε κατάρτιση του προσωπικού τους και κατ’ επέκταση δεν δαπανούν σε τέτοιου είδους θέματα. Η μέση ετήσια δαπάνη σε θέματα κατάρτισης έχει υπολογιστεί στις €3000, με το ποσό αυτό να αντιστοιχεί μόλις στο 1% συνολικού κύκλου εργασιών.

– Ο βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο παρουσιάζεται οριακά πιο θετικός σε σχέση με το πρώτο κύμα της έρευνας, με τις θετικές εκτιμήσεις να αυξάνονται από 40% σε 42%. Σημαντικότεροι λόγοι δυσαρέσκειας και κατ’ επέκταση τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι η μειωμένη ζήτηση/ πελατεία/ κύκλος εργασιών και η έλλειψη ρευστότητας, ενώ σε σχέση με τις ενέργειες προσεγγίσεις που πρέπει να γίνουν προς αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ψηλότερα ποσοστά αναφοράς συγκέντρωσαν η αλλαγή οργανωτικής δομής, η εξεύρεση κεφαλαίων και η μείωση του κόστους προσωπικού.

– Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων κατά το τελευταίο εξάμηνο παρουσιάζεται πιο θετικός σε σχέση με το πρώτο κύμα της έρευνας, με όσους αναφέρθηκαν σε μείωση να περιορίζονται από 57% σε 49%. Αντιθέτως αύξηση παρατηρήθηκε στο ποσοστό όσων ανέφεραν ότι ο κύκλος εργασιών έχει παραμείνει σταθερός, με οριακή αύξηση να εντοπίζεται επίσης και στο ποσοστό των θετικών τοποθετήσεων. Η πιο πάνω τάση δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε σχέση με το δείκτη κερδοφορίας, κόστους χρηματοδότησης και εισπράξεων/ ρευστότητας.

– Όσον αφορά τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον κύκλο εργασιών το επόμενο εξάμηνο, αυτός αναμένεται να παραμείνει σταθερός, όπως σταθερό αναμένεται να είναι και το κέρδος της επιχείρησης.

– Κλείνοντας οι στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων για το επόμενο εξάμηνο αφορούν την περαιτέρω μείωση των κόστων της επιχείρησης, την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και τις νέες επενδύσεις, ενώ σε σχέση με τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από το Κράτος ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, οι απόψεις συγκλίνουν προς τις φορολογικές διευκολύνσεις/απαλλαγές, τα σχέδια χρηματοδότησης επιχειρήσεων και την απλοποίηση της γραφειοκρατίας.

Η έρευνα λειτουργεί ως Benchmark των Κυπριακών Επιχειρήσεων και καλύπτει μεταξύ άλλων τάσεις και προβλέψεις ως προς τις επιδόσεις των επιχειρήσεων (απασχόληση, κύκλο εργασιών, κερδοφορία, ρευστότητα και άλλους επιχειρηματικούς δείκτες), στρατηγικές επιλογές και άλλες παραμέτρους.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα