Θετικές αλλαγές στην ανώτερη εκπαίδευση της Ινδίας

Θετικές αλλαγές στην ανώτερη εκπαίδευση της Ινδίας

Του Ευστάθιου Μιχαήλ

Κυκλοφόρησε πρόσφατα (9/12/2014) από το Βρετανικό Συμβούλιο Έκθεση** που αφορά αλλαγές στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Ινδίας με σκοπό την ενημέρωση των Βρετανικών Πανεπιστημίων για τις επερχόμενες αλλαγές και για υποβοήθηση των συνεργασιών τους με την Ινδία.  Επειδή το θέμα ενδιαφέρει και τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφερθούμε και να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές για ενημέρωση τόσο των ιδρυμάτων όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η Ινδία είναι μια περίπλοκη χώρα για να δραστηριοποιείσαι και η νέα Ινδική Κυβέρνηση θέλει την προώθηση αλλαγών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.  Είναι ανάγκη σήμερα να δούμε την Ινδία με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πέραν του εθνικού επιπέδου, ειδικά όταν βλέπουμε ραγδαία κίνηση προς μεγαλύτερη τοπική αυτονομία.  Στα θέματα αυξανόμενης αυτονόμησης προς τα τοπικά κρατίδια περιλαμβάνεται και η Ανώτερη Εκπαίδευση που σε τοπικό επίπεδο αντιστοιχεί στο 97% του συνόλου των φοιτητών και περιλαμβάνουν τόσο κρατικά όσο και ιδιωτικά ιδρύματα.  Επομένως η επέκταση και ανάπτυξη της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Ινδίας θα υλοποιηθεί κυρίως σε τοπικό επίπεδο και οι οποιεσδήποτε συνεργασίες ιδρυμάτων θα πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό το πλαίσιο.

Σήμερα στην Ινδία φοιτούν πέραν των 30 εκατομμυρίων φοιτητών σε 48,500 ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα που είναι σε μέγεθος το δεύτερο παγκόσμια.  Ο ιδιωτικός τομέας έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη αυτή και σήμερα αντιστοιχεί στο 60% της ανώτερης εκπαίδευσης.   Για να συγκεκριμενοποιήσουμε το μέγεθος της ανάπτυξης αρκεί να αναφερθεί ότι  από τα 190 κρατικά πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011/12 τα 176 είχαν δημιουργηθεί κατά την τελευταία δεκαετία.

Μέχρι το 2030 η Ινδία θα είναι ανάμεσα στις τρεις πρώτες οικονομίες του κόσμου, με το μεγαλύτερο και νεότερο πληθυσμό, με μέσο όρο τα 32έτη, θα υπάρξει σημαντική αύξηση του αστικού πληθυσμού με παράλληλη ενίσχυση της μεσαίας τάξης.  Η αύξηση της οικονομίας υπολογίζεται στο 6.7% που είναι το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως.  Παράλληλα η βιομηχανία και οι υπηρεσίες θα συνεισφέρουν γύρω στο 92% της οικονομικής δραστηριότητας.

Ένα χαρακτηριστικό της μεσαίας τάξης είναι και αυξανόμενη δαπάνη σε θέματα εκπαίδευσης των οικογενειών τους.  Έτσι οι αριθμοί εγγραφών στην ανώτερη εκπαίδευση αυξάνονται με ρυθμό 11% ετησίως κατά την τελευταία δεκαετία και βρίσκονται σήμερα σε συνολικό αριθμό στην τρίτη θέση παγκοσμίως μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ.  Το ποσοστό εγγραφών σε επαγγελματικούς κλάδους (μηχανική, ιατρική, νομική, διοίκηση, αρχιτεκτονική κ.ά.) βρίσκεται στο 33% και το υπόλοιπο ποσοστό αφορά εγγραφές στα άλλα γενικά προγράμματα.  Παρατηρείται μεγάλο ποσοστό εγγραφών σε πανεπιστημιακά  προγράμματα(91%) και το υπόλοιπο σε Διπλώματα και Πιστοποιητικά.  Από τις πανεπιστημιακές σπουδές στο επίπεδο πτυχίου το ποσοστό είναι 87%, σε επίπεδο Μάστερ 12% και σε Διδακτορικό 0.5%.  Ένα ποσοστό της τάξεως του 12% των σπουδαστών παρακολουθούν προγράμματα με εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.  Οι κυριότερες τοπικές πολιτείες που συγκεντρώνουν το 78% των σπουδαστών είναι οι: Uttar Pratesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, West Bengal, Gujarat, Bihar.

Η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ινδία αντιστοιχεί με το 73% των ιδρυμάτων στα οποία φοιτά το 58% των φοιτητών και με ένα αυξανόμενο ποσοστό ετησίως της τάξεως του 31.5%.

Παρά τα πιο πάνω μεγέθη ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών, 190 χιλ. το 2012, από την Ινδία σπουδάζουν σε χώρες του εξωτερικού όπως ΗΠΑ (49%), ΗΒ (15%), Καναδάς (15%), Αυστραλία (7%), Νέα Ζηλλανδία(6%), Κίνα (5%) και Γερμανία (3%).  Τα κριτήρια με βάση τα οποία αποφασίζουν οι Ινδοί φοιτητές τη χώρα σπουδών τους στο εξωτερικό περιλαμβάνουν το ψηλό επίπεδο και ποιότητα σπουδών, την προσφορά υποτροφιών, τη δυνατότητα να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους, καθώς και τη δυνατότητα εργασίας μετά τη λήξη των σπουδών.   Οι πιο πάνω αναφερόμενες χώρες εδραιώνουν περαιτέρω την παρουσία και επιρροή τους στην ανώτερη εκπαίδευση της Ινδίας με τη δημιουργία κέντρων και αμοιβαίων δράσεων και συνεργασιών που προωθούν και εμπεδώνουν την έρευνα και την ανταλλαγή προγραμμάτων.

Το σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης της Ινδίας παρουσιάζει ενδογενείς αδυναμίες όπως το μικρό ποσοστό αξιολογημένων και πιστοποιημένων ιδρυμάτων και προγραμμάτων σπουδών που ανέρχεται στο 27% για τα πανεπιστήμια και στο 15% για τα κολλέγια.  Η πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση είναι επίσης χαμηλή στο 17.9% σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο του 27% με παράλληλες μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των πολιτειών και των εισοδηματικών και φυλετικών διαφορών.  Χαμηλό είναι επίσης το ποσοστό επιστημονικών δημοσιεύσεων και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών.  Τα χαρακτηριστικά αυτά απορρέουν από τα παρωχημένα αναλυτικά προγράμματα, το μειωμένο ποσοστό για την έρευνα (0.9% ΑΕΠ) και την έλλειψη ακαδημαϊκών που καταλήγει σε μεγάλο ποσοστό φοιτητών/καθηγητή.

Η κυβέρνηση των Ινδιών προβαίνει σε διάφορες πρωτοβουλίες και σχέδια για να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω προβλήματα όπως το «Εθνικό Σχέδιο για την Ανώτερη Εκπαίδευση» που σκοπεύει στη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσιμότητα  των ιδρυμάτων.  Για το σκοπό αυτό διατίθενται σημαντικές κρατικές πιστώσεις και παράλληλα ενθαρρύνονται οι τοπικές κυβερνήσεις να εγκαταστήσουν παράλληλους μηχανισμούς σε τοπικό επίπεδο.  Αναμένεται ότι η αποκέντρωση του ελέγχου της ανώτερης εκπαίδευσης θα δημιουργήσει τις συνθήκες ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης και παράλληλα θα δώσει τις ευκαιρίες συνεργασίας  με ιδρύματα του εξωτερικού για αξιοποίηση των εμπειριών και της τεχνογνωσίας τους.

Με βάση τη δημοσίευση του Βρετανικού Συμβουλίου της Ινδίας και λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές σχέσεις της Κύπρου με τη χώρα αυτή, δημιουργούνται ευκαιρίες για ανάπτυξη των σχέσεων μας στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης.  Η Κύπρος, αν και σε μικρότερα μεγέθη και αριθμούς,  έχει σημαντικές εμπειρίες στην αξιολόγηση-πιστοποίηση των κολλεγίων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα ήταν πολύ χρήσιμες για την Ινδία.  Θα ήταν επίσης δυνατή η συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα ιδρύματα της Ινδίας για προώθηση κοινών προγραμμάτων , ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών.  Σημαντική υποστήριξη και ενθάρρυνση θα μπορούσε να προωθηθεί από το ΥΠΠ με τη συνομολόγηση «Αμοιβαίας Συμφωνίας Αναγνώρισης Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης» όπως προωθείται και με άλλες χώρες.  Παράλληλα η προσέλκυση Ινδών φοιτητών για σπουδές στην Κύπρο με διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες θα συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό.

**

http://www.britishcouncil.org/education/ihe/knowledge-centre/national-policies/report-indian-states 

Ευστάθιος Μιχαήλ, Διευθυντής Κολεγίου CDA Πάφου


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα