ΙΠΕ: Προϋπολογισμός €95 εκ. για νέα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας

ΙΠΕ: Προϋπολογισμός €95 εκ. για νέα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας

 


Ενώπιον της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου τίθεται το προσχέδιο των Νέων Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας 2015-2020, στο πλαίσιο του δημόσιας διαβούλευσης που έχει εγκαινιάσει με τους εμπλεκόμενους φορείς το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός των νέων Προγραμμάτων του ΙΠΕ θα ξεπεράσει τα €95 εκατομμύρια με στόχο την υλοποίηση του οράματος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο για την ανάδειξη του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ως βασικό εργαλείο μετεξέλιξης και αναδιάρθρωσης της κυπριακής οικονομίας, σύμφωνα με τις αρχές του στρατηγικού πλαισίου «Ευρώπη 2020».

Πρόκειται για τη Δεύτερη Φάση της διαβούλευσης που έχει εγκαινιάσει το ΙΠΕ με τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία θα εστιάσει περισσότερο στα επιμέρους Προγράμματα, το περιεχόμενό τους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η διαδικασία της διαβούλευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2015. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του Προσχεδίου των Νέων Προγραμμάτων μέσω γραπτών τοποθετήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Επιπλέον, το ΙΠΕ θα προχωρήσει στη διοργάνωση εξειδικευμένων  εργαστήριων με στόχο τη συλλογή απόψεων από εκπροσώπους φορέων και ερευνητών καθώς και από σχετικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν. Επιπρόσθετα, θα οργανωθεί ημερίδα η οποία θα είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕ, Δρ Βασίλειος Τσάκαλος σημείωσε ότι «η διαβούλευση αποσκοπεί στην ουσιαστική συμβολή των εμπλεκομένων φορέων στον καταρτισμό των τελικών προγραμμάτων», επισημαίνοντας παράλληλα ότι στόχος είναι τα προγράμματα να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ www.research.org.cy  

Το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα