Κέρδη €12 εκ. για την Εθνική Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη €12 εκ. για την Εθνική Τράπεζα Κύπρου

 


 

Η Εθνική Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε κέρδη €12 εκ. πριν τη φορολογία για το 2015. Στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσία της Προέδρου της ΕΤΕ (Κύπρου) Ltd και ΕΤΕ ΑΕ, κυρίας Λούκας Κατσέλη, επιβεβαιώθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά, η θετική πορεία της Τράπεζας, που κάλυψε πλήρως (ποσοτικά και ποιοτικά) τους τεθέντες στόχους της χρονιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, τα κέρδη πριν τη φορολογία ανήλθαν σε €11,9 εκ. Η τράπεζα εκτιμά ότι η απόδοση κεφαλαίων (RoE = 6.65%) είναι ικανοποιητική, για τις παρούσες συνθήκες.

Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 93%.

Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων (CET I) βελτιώθηκε, φθάνοντας στο 24,9%, μέγεθος που προήλθε από την μερισματική πολιτική που ακολουθεί ο όμιλος, κατά τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι συνολικές προβλέψεις έφθασαν στο 52% το 2015.

Σε συνδυασμό με τις συνολικές εμπράγματες εξασφαλίσεις, που διατηρεί η Τράπεζα, η συνολική κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 100%.

Όσον αφορά τις προοπτικές, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε δυναμική και αυτοτελή ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας, καθώς και σε πιστωτική επέκταση στο μέλλον, όταν το επιτρέψουν οι εξελίξεις και οι συνθήκες της πραγματικής οικονομίας.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα