Κέρδη €28,4 εκ. μετά από φόρους για την Eurobank Κύπρου

Κέρδη €28,4 εκ. μετά από φόρους για την Eurobank Κύπρου

Διατήρηση ισχυρών οικονομικών δεικτών

 

Η Eurobank Κύπρου τους πρώτους εννέα μήνες του 2015 κατάφερε να διατηρήσει ικανοποιητική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία η οποία ανήλθε στα 28,4εκ. ευρώ, μετά φόρων, όπως επίσης διατήρησε μια υγιή εικόνα επαναλαμβανόμενων εισοδημάτων από τραπεζικές εργασίες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν στα 50,3εκ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, που αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους καταθέσεων και τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων.  Ταυτόχρονα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, από συνήθεις τραπεζικές εργασίες, ανήλθαν στα 12,4εκ. ευρώ σε σχέση με 7,7εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 60% και αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την ηγετική παρουσία της Τράπεζας στους τομείς της Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management) και των Κεφαλαιαγορών (Treasury).

Παράλληλά πέτυχε Ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) στο 27,7% και δείκτη κοινών μετοχών (CET1) στο 24,2%.

Την ίδια ώρα η τράπεζα διατήρησε ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα με τις καταθέσεις να φτάνουν στα 2.900εκ. ευρώ και το δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με μετρητά) να ανέρχεται στο 33%.

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) κινήθηκε στα χαμηλά, ο οποίος στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθε στο 6,7%.

Πέτυχε επίσης χαμηλή βάση κόστους λειτουργίας, με το δείκτη κόστους προς έσοδα στο 28%.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της τράπεζας, τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου παρά τις σημαντικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να διαχειριστεί τις εξελίξεις και να κρατήσει ανεπηρέαστη την χρηματοοικονομική της ευρωστία και την ικανότητα της να παρουσιάζει σταθερή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία αποδεικνύοντας τις στέρεες βάσεις στις οποίες λειτουργεί αλλά και την συντηρητική της προσέγγιση στην ανάληψη κινδύνων.

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας, η επιτυχημένη έξοδος στις αγορές και η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, δημιουργούν ένα θετικό περιβάλλον για το μέλλον.

‘’Οι θετικές εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία μαζί με τα ικανοποιητικά αποτελέσματα και την εύρωστη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας, επιτρέπουν στην Eurobank Κύπρου να συνεχίσει να στηρίζει τις υγιείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ώστε να συμβάλει και αυτή στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας», δήλωσε ο Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Κύπρου.

Η Eurobank Cyprus Ltd είναι κυπριακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007, λειτουργεί αυτόνομα και διέπεται από όλους τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

                                        30.06.2015                   30.09.2015

                                            6 μήνες                          9 μήνες

                                                  €’εκ.                              €’εκ.

Σύνολο Δανείων                   2.007                            1.903

Σύνολο Καταθέσεων           2.782                            2.900

Κεφάλαια

και Αποθεματικά                     359                                387

Κέρδη προ φόρων                   22.6                               36.8

Κέρδη μετά φόρων                  17.3                              28.4

 


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα