Κέρδη €56 εκ. το εξάμηνο για την Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη €56 εκ. το εξάμηνο για την Τράπεζα Κύπρου


 

Kέρδη €56 εκ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το α’ εξάμηνο του 2016, ενώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 τα κέρδη περιορίζονται στα €6 εκ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συγκροτήματος η θετική δυναμική συνεχίστηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, τα προβληματικά δάνεια μειώθηκαν περαιτέρω κατά €1 δισ. κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου 2016 ενώ η μείωση για το εξάμηνο φθάνει τα €2 δισ. ή 18%.

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 53%, αναφέρει η Τράπεζα.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν περισσότερο από €600 εκ. το δεύτερο τρίμηνο 2016.

Η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά €1,8 δισ. από την αρχή του έτους, στο σημερινό επίπεδο των €2 δισ.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 βελτιώθηκε στο 14,4%

Τα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε περίπου €135 εκ., σε σύγκριση με €146 εκ. το πρώτο τρίμηνο 2016

Τα συνεχή σημαντικά λειτουργικά κέρδη διοχετεύτηκαν σε αυξημένες χρεώσεις προβλέψεων και απομειώσεων, υποστηρίζοντας την ταχύτερη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό. Τα κέρδη του δεύτερου εξαμήνου αναμένεται να διοχετευθούν με παρόμοιο τρόπο.

Οι χρεώσεις προβλέψεων και απομειώσεων για το δεύτερο τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε περίπου €108 εκ., σε σύγκριση με €70 εκ. το πρώτο τρίμηνο 2016

Το κόστος του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης ύψους €57 εκ. το δεύτερο τρίμηνο 2016, καλύφθηκε από το κέρδος από την πώληση της επένδυσης στη Visa Europe ύψους €58 εκ.

Η τράπεζα παρουσίασε το 2015 ζημιές για πέμπτο συνεχές έτος, αναγνωρίζοντας προβλέψεις €630 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η τελευταία φορά που η τράπεζα σημείωσε κέρδη ήταν το 2010.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα