Και με διάταγμα η χρήση υγραερίου στην αυτοκίνηση

Και με διάταγμα η χρήση υγραερίου στην αυτοκίνηση


Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε στις 30.3.2016 και το οποίο επιτρέπει τη χρήση του υγραερίου κίνησης ως καύσιμο για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η φορολογία για το υγραέριο κίνησης, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διατηρείται στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (περίπου 7 σεντ του ευρώ το λίτρο) μέχρι το 2022, νοουμένου ότι ο συντελεστής αυτός δεν θα διαφοροποιηθεί ως αποτέλεσμα τροποποίησης της Οδηγίας.

Με την απόφαση αυτή, η Κυβέρνηση τηρεί τη δέσμευσή της για ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να επιτραπεί η χρήση του υγραερίου κίνησης εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, παρέχοντας στον Κύπριο καταναλωτή ακόμα μια επιλογή καυσίμου κίνησης, το οποίο, μεταξύ άλλων, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα