Καμία δικαιοδοσία σε ΑΠΙ για πληρωμές πλεονασμού δανειοληπτών

Καμία δικαιοδοσία σε ΑΠΙ για πληρωμές πλεονασμού δανειοληπτών


 

Ουδέν Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) δικαιούται αυθαίρετα και μονομερώς, σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου, να χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε λόγο πληρωμές πλεονασμού δανειοληπτών  και/ή καταναλωτών, οι οποίες έχουν κατατεθεί σ’ αυτά (σε οποιαδήποτε μορφή λογαριασμού).

Σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, “οποιαδήποτε πρόνοια σε δανειακή σύμβαση η οποία προνοεί και/ή ερμηνεύεται από ΑΠΙ άλλως πως, ή οποιαδήποτε τραπεζική πρακτική η οποία δύναται να επιφέρει αποτελέσματα αντίθετα προς το αναπαλλοτρίωτο πληρωμών πλεονασμού, είναι συλλήβδην παράνομη”.

Σε σημερινό σημείωμα προς δανειολήπτες καταναλωτές, εξαιτίας του σημαντικού αριθμού απολύσεων και πλεονασμού προσωπικού που συντελέστηκε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο κ. Ιωάννου ενημερώνει τους δανειολήπτες – καταναλωτές ότι στο πλαίσιο του κυπριακού νομικού συστήματος, το προϊόν πληρωμών εξαιτίας πλεονασμού αποτελεί αναπαλλοτρίωτη κινητή ιδιοκτησία του δικαιούχου, τονίζοντας ότι “την περιουσία αυτή ο ίδιος δικαιούται να διαχειριστεί και να χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί”.

“Η αυτοδιάθεση και αυτοδιαχείριση του δικαιώματος αυτού από το φυσικό πρόσωπο το οποίο εισέπραξε πληρωμή πλεονασμού, κατοχυρώνεται ρητώς και ανεπιφύλακτα από τον Νόμο”, προσθέτει.

 

Απόφασή Επιτρόπου εναντίον ΑΠΙ

Σε σχέση με τις ενέργειες του επί του θέματος, ο Επίτροπος τονίζει ότι σε περιπτώσεις εξέτασης παραπόνων για ισχυριζόμενη εφαρμογή όρων σε δανειακές συμβάσεις, όπως ο πιο πάνω ή ανάλογων τέτοιον όρων από οποιοδήποτε ΑΠΙ, σε πληρωμές πλεονασμού, θα υιοθετεί τη θέση του παραπονούμενου και θα εκδίδει απόφαση εναντίον του τραπεζικού ιδρύματος, αν αυτό δικαιολογείται από τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης.

“Έχουμε ήδη εξετάσει συναφές παράπονο και ετοιμάσαμε απόφαση κατά του ΑΠΙ, εναντίον του οποίου το κατατεθέν ενώπιον μας παράπονο”, αναφέρει, προσθέτοντας ότι συναφώς ενθαρρύνονται οι δανειολήπτες με ανάλογα προβλήματα να προσφεύγουν σε  υποβολή παραπόνων στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

 

Αναδιάρθρωση ΜΕΔ

Αναφορικά με την αναδιάρθρωση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), ο κ. Ιωάννου αναφέρει ότι “είναι φρόνιμο και προς το συμφέρον των δανειοληπτών με ΜΕΔ, ενεργώντας με καλή πίστη να συνεργάζονται με τα ΑΠΙ για επίτευξη συμφωνημένης και βιώσιμης αναδιάρθρωσης των δανείων τους, συναινώντας στη διάθεση μέρους ή του όλου εισπραχθείσας πληρωμής πλεονασμού ανάλογα με τα δεδομένα κάθε περίπτωσης, για απομείωση του δανειακού τους υπολοίπου”.

Με την ανάλογη απομείωση διευκολύνεται προφανώς η επίτευξη βιώσιμης αναδιάρθρωσης και η ουσιαστική προστασία των συμφερόντων του δανειολήπτη, προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι τα ΑΠΙ οφείλουν να ενεργούν επίσης με καλή πίστη, εφαρμόζοντας την περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 της ΚΤΚ και ιδιαίτερα τον «Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες», ο οποίος ενσωματώνεται στην εν λόγω Οδηγία.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα