Καταβολή ενίσχυσης για αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά

Καταβολή ενίσχυσης για αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά

 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους παραγωγούς σχετικά με τις αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά.

Η ενίσχυση δόθηκε για τη στήριξη των παραγώγων εσπεριδοειδών που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση εξαγωγών στην Ρωσία.

Η ενίσχυση για το «ΚΟΑ 10 – Μέτρο 4: Δράση 1 Δωρεάν διανομή των ειδών Πορτοκάλια, Κλημεντίνες και Μανταρίνια και Δράση 2 Απόσυρση για Άλλους Προορισμούς εσπεριδοειδών ποικιλίας Μαντόρα, αφορούσε την εφαρμογή των δράσεων από παραγωγούς εσπεριδοειδών μέχρι τις 30/6/16.

Στους παραγωγούς εσπεριδοειδών που εφάρμοσαν τις δράσεις καταβλήθηκε το ποσό των €1.389.359,83. Η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα