ΚΟΑΠ: Απορροφήθηκαν τα κονδύλια για Αγροτική Ανάπτυξη

ΚΟΑΠ: Απορροφήθηκαν τα κονδύλια για Αγροτική Ανάπτυξη

 


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 (ημερομηνία λήξης των πληρωμών της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013) έγινε εφικτή η εκταμίευση ολόκληρου του ποσού που αναλογούσε στην Κυπριακή Δημοκρατία για την Αγροτική Ανάπτυξη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε €165.342.230 Ευρωπαϊκά Κονδύλια και €117.383.927 Κρατικά Κονδύλια. Για την επταετία 2007 – 2013 δόθηκαν συνολικά περίπου €283.000.000 στους αγρότες μας μέσω των Μέτρων του ΠΑΑ 2007 – 2013.

«Αυτό κατέστη δυνατό με την αγαστή και καθημερινή συνεργασία μεταξύ ΚΟΑΠ – Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ, των Μονάδων Εφαρμογής των διαφόρων Τμημάτων / Υπουργείων όπως του Τμήματος Γεωργίας, Τμήματος Δασών, Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπουργείου Εσωτερικών και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2007-2013» αναφέρει η ανακοίνωση του Οργανισμού.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα