ΚΟΕ: Με αργούς ρυθμούς η ανάκαμψη της οικονομίας

ΚΟΕ: Με αργούς ρυθμούς η ανάκαμψη της οικονομίας

 


Η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα του 2015 καθώς και το 2016 σύμφωνα Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Όπως αναφέρεται στην τελευταία έκδοση του δελτίου του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών «Οικονομικές Προοπτικές», ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) για το 2015 προβλέπεται σε 1,1%. Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και κατά 1,8% το δεύτερο μισό του έτους (συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2014). Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ που εκτιμούνται για το δεύτερο μισό του 2015 αντικατοπτρίζουν τα χαμηλά επίπεδα πραγματικού ΑΕΠ που καταγράφηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η ανάκαμψη της οικονομίας εκτιμάται να είναι μάλλον με αργούς ρυθμούς, με την πρόβλεψη για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ για το 2016 να διαμορφώνεται, επίσης, στο 1,1%.

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στην ανάκαμψη είναι οι ακόλουθοι:

– Η αύξηση στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση το πρώτο τρίμηνο του 2015, που ακολουθήθηκε από περαιτέρω βελτιώσεις σε προπορευόμενους οικονομικούς δείκτες το δεύτερο τρίμηνο.

– Η αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ και την ευρωζώνη το πρώτο τρίμηνο του 2015, που βελτιώνει το εξωτερικό περιβάλλον.

– Χαμηλότερες διεθνείς τιμές πετρελαίου καθώς και χαμηλός πληθωρισμός στην ΕΕ, που οδηγεί σε ψηλότερα πραγματικά εισοδήματα και ενδυνάμωση της εξωτερικής ζήτησης.

– Οι γρηγορότεροι ρυθμοί υποτίμησης του ευρώ έναντι της στερλίνας το πρώτο μισό του 2015, που λειτουργεί υποβοηθητικά για τον τουρισμό. Η επιβράδυνση του ρυθμού της υποτίμησης της ισοτιμίας ρούβλι-ευρώ δημιουργεί λιγότερο δυσμενείς συνθήκες εξωτερικής ζήτησης.

– Οι πρόσφατες μειώσεις στα εγχώρια δανειστικά επιτόκια σε συνθήκες μειωμένης ζήτησης και ψηλής ανεργίας υποβοηθούν την ανάκαμψη της οικονομίας. Επιπλέον, η αποκατάσταση της εγχώριας οικονομικής εμπιστοσύνης εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά στη δραστηριότητα τα επόμενα τρίμηνα.

Κίνδυνοι για χειρότερο από το προβλεπόμενο αποτέλεσμα σχετίζονται με τα ακόλουθα:

– Τα ψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων εγκυμονούν κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας. Μη αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου για τις εκποιήσεις και κωλύματα στην εισαγωγή της νομοθεσίας για τις πωλήσεις δανείων ενδέχεται να καθυστερήσουν την επιστροφή υγειών πιστωτικών συνθηκών και ανάπτυξης.

– Έλλειψη προόδου στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής (π.χ. δημόσια υπηρεσία, ιδιωτικοποιήσεις, σύστημα υγείας).

– Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα έχουν επιδεινώσει σημαντικά τις προοπτικές για την ελληνική οικονομία με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία, αλλά και με ενδεχόμενες δυσμενείς επιδράσεις στις αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων λόγω αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές.

– Η ύφεση στη ρωσική οικονομία και η υποτίμηση της ισοτιμίας ρούβλι-ευρώ πιθανόν να επηρεάσουν δυσμενώς τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, ειδικότερα το 2015.

Παράγοντες που ενδεχομένως να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη με θετικότερους από τους εκτιμώμενους ρυθμούς σχετίζονται με τα ακόλουθα: (α) ενδυνάμωση της ανάπτυξης στην ευρωζώνη, (β) ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης στο Ην. Βασίλειο σε συνδυασμό με την υποτίμηση του ευρώ έναντι της στερλίνας, και (γ) καλύτερες από τις αναμενόμενες οικονομικές συνθήκες στη Ρωσία. Επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από τις εξελίξεις στην Ελλάδα ενδεχομένως να είναι βραχυπρόθεσμες, καθώς η σύνδεση μεταξύ των τραπεζικών συστημάτων των δύο χωρών περιορίστηκε το 2013. Πρόοδος στην εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής της Κύπρου (α) δίνει πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος της ΕΚΤ (expanded asset purchase programme) διαφυλάσσοντας τη ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, και (β) αποσυνδέει τις αξιολογήσεις των αγορών για το ρίσκο των κρατικών ομολόγων της Κύπρου από αυτές της Ελλάδας.

Ο πληθωρισμός με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προβλέπεται στο -1,7% και 0,7% για το 2015 και 2016, αντίστοιχα. Η αρνητική πρόβλεψη για το 2015 προέρχεται από τις χαμηλότερες διεθνείς τιμές πετρελαίου σε συνδυασμό με υποτονική εγχώρια ζήτηση. Για το 2016 εκτιμάται χαμηλός πληθωρισμός, καθώς η εγχώρια ζήτηση και οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να αυξηθούν.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα