Κυκλοφόρησε με πλούσια ύλη η “Deloitte Times”

Κυκλοφόρησε με πλούσια ύλη η “Deloitte Times”

H Deloitte εξέδωσε και κυκλοφόρησε τη νέα έκδοση της εφημερίδας της “Deloitte Times”.

Στη νέα έκδοση υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τις φορολογικές αλλαγές, τις εξελίξεις στους τομείς των υπηρεσιών, τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθώς και τις διάφορες δραστηριότητες της Deloitte.

Επίσης, σε συνέντευξη του ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Deloitte κ. Χρίστης Χριστοφόρου, αναφέρεται στις προβλεπόμενες εξελίξεις για το 2016 και τονίζει ότι:

• Μετά τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, την εμφάνιση θετικού ρυθμού ανάπτυξης και την ενίσχυση της διεθνούς αξιοπιστίας της οικονομίας μας, τη νέα χρονιά απαιτείται άμεση προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου.

Ειδικότερα, ο κ. Χριστοφόρου αναφέρει ότι το 2016 θα πρέπει να προχωρήσουμε:

• Στην προώθηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

• Στην υλοποίηση των προγραμματισθέντων μεγάλων έργων υποδομής.

• Στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και στην ανάπτυξη των νέων τομέων, με κυριότερο την ενέργεια.

• Στην προώθηση λύσεων στα σοβαρά προβλήματα της πραγματικής οικονομίας.

Η “Deloitte Times” διανέμεται στους πελάτες, συνεργάτες και το προσωπικό της Deloitte, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να τη λαμβάνουν μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μάρκετινγκ της Deloitte (τηλ.: 25868686).


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα