Παρέμβαση Κ. Μαυρίδη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Παρέμβαση Κ. Μαυρίδη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Παρέμβαση για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για το 2017-2020, έκανε ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D) στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Μαυρίδης ήταν εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής Οικονομικών στην εν λόγω έκθεση νομοθετικού περιεχομένου.

Όπως τόνισε ο ευρωβουλευτής, «η πρόταση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μέσο τεχνικής υποστήριξης των κρατών-μελών για σχεδιασμό και υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού θεματολογίου τους, σε περίπτωση που τα ίδια το επιθυμούν». Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα Κράτη-Μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή τεχνική βοήθεια (π.χ. αποστολή εμπειρογνωμόνων, δράσεις για κατάρτισης, συνέδρια, εργαστήρια, επισκέψεις εργασίας, μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις κ.ά.) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή θεσμικών, διοικητικών και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την χρησιμοποίηση, με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, των κονδυλίων της ΕΕ που είναι διαθέσιμα για τους σκοπούς αυτούς.

Ο κ. Μαυρίδης υπογράμμισε ότι η οικειοποίηση (ownership) των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων από τα ίδια τα Κράτη-Μέλη (και όχι με άνωθεν επιβολή) είναι ουσιώδους σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους στόχους του προγράμματος, εκφράζοντας την ικανοποίηση του, που συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο μετά από δική του παρέμβαση, ανάμεσα σε άλλα, οι ακόλουθοι τομείς: ο κοινωνικός διάλογος, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο τομέας της ενέργειας, υποδομές και επίτευξη ενεργειακής διαφοροποίησης, η αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, ο δανεισμός για την πραγματική οικονομία και η τόνωση των επενδύσεων. Η τεχνογνωσία για ορισμένους από τους πιο πάνω τομείς αποτελούν σημαντικές βελτιώσεις που αφορούν την Κύπρο η οποία μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση για παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικής στήριξης με απώτερο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, κατασκευή τερματικού σταθμού φυσικού αερίου κ.ά.

Καταλήγοντας, ο Κ. Μαυρίδης επεσήμανε ότι «μια μελλοντική νομοθετική πρόταση για παράταση του Προγράμματος (πέραν του 2020), την οποία και ενθέρμως στηρίζουμε, θα πρέπει να προνοεί ξεχωριστή χρηματοδότηση και όχι μεταφορά κονδυλίων από τα διαθρωτικά ταμεία. Τώρα, το σημαντικό επόμενο βήμα είναι η άμεση εφαρμογή του προγράμματος,  με τη σωστή ενημέρωση από πλευράς Κομισιόν και κατάλληλη αξιοποίησή του από τις κυβερνήσεις».


Comments

comments

Tags: cyprus

Σχετικά με τον Συγγραφέα