Λ. Σαββίδης: Στόχος ο Στρόβολος να καταστεί πρότυπο

Λ. Σαββίδης: Στόχος ο Στρόβολος να καταστεί πρότυπο

 


 

Ως ανεξάρτητος υποψήφιος επαναδιεκδικεί τη θέση του Δημάρχου Στροβόλου στις εκλογές της Κυριακής ο νυν Δήμαρχος Λάζαρος Σαββίδης με τον ίδιο να τονίζει πως η πενταετία 2012-2016 ήταν και συνεχίζει να είναι η πιο δύσκολη για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μιλώντας στο EUROKΕΡΔΟΣ ο κ. Σαββίδης εξηγεί γιατί είναι αναγκαία η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, και γιατί οι μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα επωφελέσουν το Δήμο Στροβόλου.

Παράλληλα κάνοντας απολογισμό του έργου του στην πενταετία 2012-2016 αναφέρθηκε στους τρεις βασικούς λόγους που ανέτρεψαν τους δημοτικούς σχεδιασμούς και το αναπτυξιακό πρόγραμμα που εξήγγειλε με την εκλογή του το 2011.

Αυτοί, όπως ανέφερε, ήταν η μείωση της κρατικής χορηγίας κατά €4,000,000.00, η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων να εξαιρέσουν όλους τους Δήμους εκτός από τους 4 “αστικούς” από τη διεκδίκηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2014 – 2020 και η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας που επέβαλε το Μνημόνιο του 2013.

Συνεχίζοντας είπε πως δέσμευση του αποτελεί η υλοποίηση της αποστολής του ώστε ο Στρόβολος να καταστεί πρότυπο ευρωπαϊκής πόλης, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, την προώθηση και εκτέλεση νέων αναπτυξιακών έργων, τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας, τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος με έμφαση στην ενεργειακή πολιτική, και την προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, και της κοινωνικής πρόνοιας.

Γιατί επιλέξατε να επαναδιεκδικήσετε τη θέση του Δημάρχου ως ανεξάρτητος υποψήφιος;

Επαναδιεκδικώ τη θέση του Δημάρχου για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μας που λόγω της οικονομικής κρίσης ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί στην ολότητα του. Η έναρξη της θητείας μας στις αρχές του 2012 σηματοδοτήθηκε από τη μείωση της κρατικής χορηγίας προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γεγονός που επηρέασε σημαντικά τον αρχικό προγραμματισμό μας. Ακολούθησε η εμπειρία του 2013 που ήταν ακόμα πιο δύσκολη αλλά που αποδείχτηκε και καταλυτική καθώς μας ώθησε να λειτουργήσουμε δημιουργικά και ευέλικτα.

Αναγκαστήκαμε να αναθεωρήσουμε κάποιες από τις προτεραιότητες μας και προγραμματίσαμε δράσεις που να ανταποκρίνονται στις νέες πραγματικότητες. Πετύχαμε πολλά, ότι πετύχαμε το πετύχαμε μόνοι και χωρίς χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έφθασε η ώρα μετά το νοικοκύρεμα να προχωρήσουμε στην επαναφορά του αρχικού προγράμματος και τον εμπλουτισμό του με νέες ιδέες μέσα στα πλαίσια του σήμερα.

Διεκδικώ τη θέση του Δημάρχου ως ανεξάρτητος υποψήφιος μέσα στα πλαίσια του τρόπου που λειτούργησα τα τελευταία πέντε χρόνια. Συνενωτικά, συναινετικά και συλλογικά. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με όλες τις δημοτικές ομάδες και με όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πως θα επωφεληθεί ο Δήμος Στροβόλου;

Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα ωφελήσουν γενικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους και Κοινότητες) και όχι μόνο το Δήμο Στροβόλου. Αναμένω να ψηφιστεί μια νέα Νομοθεσία η οποία θα δώσει πλήρη οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία στις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να συνάδει πλήρως με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ελπίζω ότι θα υπάρξουν τέτοιες ρυθμίσεις που να αναβαθμίζουν τη συμμετοχικότητα των πολιτών στη λήψη αποφάσεων μέσα από διαφανείς διαδικασίες και να εισαχθούν αυστηροί μηχανισμοί εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου.

Θεωρείτε πως η συμμετοχή των πολιτών σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις είναι αναγκαία;

Στο δημοκρατικό πολίτευμα η συμμετοχή των πολιτών σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις είναι άκρως απαραίτητη, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Τα λάθη της υφιστάμενης Νομοθεσίας – του σημερινού μοντέλου Τοπικής Αυτοδιοίκησης – πρέπει να διορθωθούν μέσα από την εισαγωγή διαρθρωτικών αλλαγών ώστε να διασφαλίζεται η καλή διακυβέρνηση με τη σωστή κατανομή και χρήση των εξουσιών. Όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σημερινών στόχων για ένα μέλλον όπου όλοι οι πολίτες να έχουν ψηλή ποιότητα ζωής μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και βεβαιότητας. Αναμένω ότι το νέο μοντέλο θα προωθεί ανάμεσα στ’ άλλα, αναπτύξεις μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και μέσα από συμπράξεις ιδιωτικών οργανισμών και Τοπικών Αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση σας θα διεκδικήσετε ξανά τη θέση του Δημάρχου για την ολοκλήρωση του έργου και των στόχων που έχουν τεθεί για το Δήμο Στροβόλου. Ποιοι στόχοι εκκρεμούν;

Κατά τη διάρκεια της πενταετίας έχουμε πετύχει πολλά. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα που μπορούν να επιτευχθούν. Μερικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

α) Εφαρμογή της βραβευθείσας λύσης του Παραδοσιακού/Ιστορικού Πυρήνα του Στροβόλου

β) Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος

γ) Ανάπτυξη των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος “Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου”

δ) Προώθηση του σχεδίου με τίτλο “Τοπική Καινοτομία για Κοινωνικό σκοπό”

ε) Περαιτέρω αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη λειτουργία δημοτικού κολυμβητηρίου

στ) Υλοποίηση σειράς πολεοδομικών και οδικών έργων

ζ) Αύξηση των δημόσιων χώρων στάθμευσης σε στρατηγικά σημεία του Δήμου

η) Εφαρμογή νέων μεθόδων για την καθαριότητα του Δήμου ώστε με τα αποτελέσματα να ικανοποιηθεί και ο πιο δύσκολος δημότης

θ) Μείωση της οχληρίας εκεί που παρουσιάζεται και λήψη αυστηρών μέτρων για τους παρανομούντες

ι) Προώθηση σωστών συνεργασιών για τη διερεύνηση των προσφερόμενων μέσων πολιτισμού

ια) Πλήρης μηχανογράφηση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη (e-government)

ιβ) Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων (μέσα από το παρόν πρόγραμμα 2014-2020 αλλά ιδιαίτερα στο πρόγραμμα 2020-2027)

ιγ) Επικαιροποίηση των στοιχείων βάση των οποίων γίνεται η κατανομή των 3 χορηγιών στους Δήμους.

ιδ) Αντικατάσταση των φωτιστικών του οδικού φωτισμού με φωτιστικά προηγμένης τεχνολογίας LED για τη ριζική μείωση των εξόδων λειτουργίας του φωτισμού

ιε) Προώθηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών και συμπράξεων ιδιωτικών οργανισμών και του Δήμου.

 

Της Αγγέλας Κωμοδρόμου


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα