Μακρύς ο δρόμος για απαλλαγή από τη γραφειοκρατία

Μακρύς ο δρόμος για απαλλαγή από τη γραφειοκρατία

Η Έκθεση «Doing Business Report» επιβεβαιώνει την ανάγκη επίσπευσης των μεταρρυθμίσεων

 

Η βελτίωση της κατάταξης της κυπριακής οικονομίας, αλλά και κάποιες επιμέρους αξιολογήσεις, της Έκθεσης «Doing Business Report 2016» που παρουσίασε ο CIPA, δεν ικανοποιεί και ούτε επιτρέπει εφησυχασμό.

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων (ΣΜΑ) αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται, τόσο από τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της οποίας ηγείται ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης όσο και από τον CIPA, για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του κράτους και καλύτερο συντονισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Πιστεύουμε όμως, δηλώνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ανδρέας Δημητριάδης, ότι έχουμε πολλή δρόμο ακόμη να διανύσουμε μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο της απαλλαγής από τη γραφειοκρατία και τις στρεβλώσεις που αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και απομακρύνουν τις ξένες επενδύσεις. Παρά το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται από την Έκθεση η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας μας, παράλληλα διαπιστώνεται ότι είμαστε ακόμη πολύ πίσω από όλες τις ανταγωνιστικές μας οικονομίες, αρκετές από τις οποίες επίσης βελτίωσαν την κατάταξη και τις επιδόσεις τους.

Πάγια θέση του Συνδέσμου μας, προσθέτει ο κ. Δημητριάδης, είναι η επάνοδος σε δυναμική και σταθερή ανάπτυξη η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα επικεντρώνονται στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία και το κράτος και θα οδηγούν στη θεμελίωση μιας σύγχρονης, παραγωγικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. «Μόνο τότε θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε σοβαρές ξένες επενδύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, με όφελος για την οικονομία του τόπου και μείωση της ανεργίας».

Οι ξένοι επενδυτές, αναφέρει ο Πρόεδρος του ΣΜΑ, επιζητούν ένα ελκυστικό και σταθερό φορολογικό περιβάλλον, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα και ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό. «Η δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω για την ανάγκη μελέτης όλων των δεικτών της Έκθεσης από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα του δημοσίου για να μπορέσουμε να είμαστε μια πολύ ανταγωνιστική χώρα γιατί, όταν ένα επενδυτής θέλει να αποφασίσει πού θα επενδύσει, ακριβώς αυτούς τους δείκτες είναι που μελετά, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους». Προσβλέπουμε, καταλήγει ο κ. Δημητριάδης, στην έναρξη αυτής της μελέτης το συντομότερο δυνατό και δηλώνουμε πρόθυμοι να συμβάλουμε με τις θέσεις και τις εμπειρίες μας, σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, «από την αδειοδότηση έργων μέχρι την έκδοση θεωρήσεων εισόδου για ξένους επενδυτές, όπου εξακολουθούν να παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις».


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα