Μείωση εσόδων για τη CYTA

Μείωση εσόδων για τη CYTAΤο κέρδος από εργασίες της Cyta ανήλθε το 2014 σε €42,6 εκ, σε σύγκριση με €66,1 εκ. το 2013. Τα έσοδα παρουσίασαν μείωση έναντι του 2013 σε ποσοστό 8,7%.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Οργανισμού Χρίστος Πατσαλίδης παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014, το κέρδος από εργασίες θα ανερχόταν σε πέραν των €70 εκ. αν δεν καταβαλλόταν το κόστος για το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης του Προσωπικού.

Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε στα €56,9 εκ, σε σύγκριση με €54,8 εκ το 2013, αφού στα αποτελέσματα του 2013 υπήρχε απομείωση της επένδυσης στη θυγατρική εταιρεία Digimed Communications Ltd ύψους €24,7 εκ, που επηρέασε τα αποτελέσματα, ενώ για το 2014, με βάση σχετική μελέτη, δεν κρίθηκε αναγκαία η οποιαδήποτε απομείωση. Τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζονται μειωμένα έναντι του προηγούμενου έτους, αφενός ως αποτέλεσμα του στρατηγικού έργου για τη βέλτιστη διαχείριση του κόστους και αφετέρου όσον αφορά στα έξοδα προσωπικού, ως αποτέλεσμα του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, στο πλαίσιο του οποίου αποχώρησαν το 2014 521 μέλη του προσωπικού.

«Με βάση το τότε οικονομικό περιβάλλον, τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε η κυπριακή οικονομία και τις σεισμικές επιπτώσεις από τα γεγονότα του 2013, τα πιο πάνω αποτελέσματα θεωρούνται πολύ ικανοποιητικά σε σύγκριση με άλλες εταιρείες ανάλογου μεγέθους, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας» ανέφερε ο κ. Πατσάλιδης.

Ο κ. Πατσαλίδης αναφέρθηκε επίσης και στη Cyta Ελλάδος, «τη μεγαλύτερη επένδυση του Οργανισμού» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της Cyta, η Cyta Ελλάδος μετατόπισε την προτεραιότητά της από την τεχνολογική και γεωγραφική ανάπτυξη στην αξιοποίηση των υποδομών της για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Mέσα στο 2014 κατόρθωσε να γίνει ο μόνος παροχέας τετραπλών υπηρεσιών (4play: σταθερή, κινητή, διαδίκτυο, τηλεόραση) σε ένα συμβόλαιο, στην Ελλάδα. Το σημαντικό είναι ότι οι νέες υπηρεσίες έγιναν με πολύ λίγες κεφαλαιουχικές δαπάνες, αφού αξιοποιήθηκαν υφιστάμενες υποδομές, καθώς και υποδομές της μητρικής εταιρείας στην Κύπρο. H εταιρία, με νέα επιχειρησιακή στρατηγική, στοχεύει στην οικονομική της ανεξαρτησία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ο κ. Πατσαλίδης τόνισε πως «η Cyta θα σταθεί δίπλα στο παιδί της στην Ελλάδα. Θα στηρίξουμε τους εργαζομένους μας και θα προστατεύσουμε την επένδυσή μας. Άλλωστε η Cyta Hellas είναι κομμάτι της μεγάλης αξίας της Cyta».

Ο κ. Πατσαλίδης, ολοκληρώνοντας, ανέφερε πως «η Cyta είναι ένας δυναμικός οργανισμός που εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Στα δύσκολα δείχνει το ‘μέταλό του’. Έγιναν πολλά το 2014. Και θα γίνουν περισσότερα το 2015. Έργα, υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζει να γνωρίζει ο κύπριος καταναλωτής. Γιατί είτε είναι πελάτης της Cyta είτε όχι, κάθε κύπριος πολίτης είναι μέτοχος της Cyta. Και έχει συμμετοχή στην αξία της. Τα πεπραγμένα του 2014 είναι η βάση, που πάνω της χτίζουμε το μέλλον της Cyta. Ο Οργανισμός προχωρά με σταθερά, σίγουρα βήματα. Η ηγετική του θέση αποτελεί θέση ευθύνης για όλους μας, ώστε να πετύχουμε στην αποστολή και στο έργο που έχουμε αναλάβει».


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα