Μείωση 12% των κυπριακών εξαγωγών τον Αύγουστο

Μείωση 12% των κυπριακών εξαγωγών τον Αύγουστο 

Στο €1,1 δισ. ευρώ έφτασαν οι εξαγωγές της Κύπρου τον Αύγουστο του 2016, καταγράφοντας μείωση -12% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2015, σύμφωνα με τις σημερινές προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat.

Από αυτές, 0,5 δισ. ευρώ ήταν εντός της ΕΕ (μείωση της τάξης του -20% ) και άλλο μισό δισ. εκτός της ΕΕ (μείωση -3%).

Την ίδια ώρα οι εισαγωγές ανήλθαν σε €3,9 δισ., 16% αύξηση, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2015, εκ των οποίων 3 δισ. εντός ΕΕ (αύξηση 22%) και 0,9 δισ. από χώρες εκτός της ΕΕ (μείωση 2%).

Το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο για την Κύπρο ήταν αρνητικό κατά € -2,8 δις, (ήταν -2,2 δις τον Αύγουστο του 2015), -2,5 δις με την ΕΕ (-1,8 τον Αύγουστο του 2015) και -0,4 δις με τον υπόλοιπο κόσμο (- 0,3 τον Αύγουστο του 2015).

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη ίδια πρώτη εκτίμηση για την ευρωζώνη (EA19) οι εξαγωγές αγαθών προς τον υπόλοιπο κόσμο, τον Αύγουστο του 2016 έφτασαν τα 160,3 δις σημειώνοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2015 (148,1 δις).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 141,9 δις, αύξηση της τάξης του 4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2015 (€ 136,9 δις).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα € 18,4 δις στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο, τον Αύγουστο του 2016 σε σύγκριση με + € 11,2 δις τον Αύγουστο του 2015. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε € 121,6 δις τον Αύγουστο του 2016 , αύξηση 6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2015.

Επιπλέον την περίοδο Ιανουαρίου – Αύγουστου 2016, οι εξαγωγές της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 1.335,3 δις (μείωση 1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο – Αύγουστο 2015) και οι εισαγωγές σε € 1.156,6 δις (μείωση 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ κατέγραψε πλεόνασμα € 178,7 δις, σε σύγκριση με + € 151,9 δις πέρσι. εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ παρέμεινε σταθερή στα € 1.117,4 δις περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο – Αύγουστο 2015.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα