Μείωση 3% στα έσοδα από την πλοιοδιαχείριση

Μείωση 3% στα έσοδα από την πλοιοδιαχείριση

 

Μικρή μείωση της τάξης του 3% παρουσίασαν σε ετήσια βάση τα έσοδα από την πλοιοδιαχείριση το πρώτο εξάμηνο του 2016, αντανακλώντας τη μείωση της ζήτησης παγκοσμίως, αλλά και την πίεση στις ναυλαγορές.

Σύμφωνα με την έρευνα πλοιοδιαχείρισης που καταρτίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), τα έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε €438 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €464 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και €462 το β` εξάμηνο του περσινού έτους. Ως ποσοστό του ΑΕΠ (όχι σε όρους προστιθέμενης αξίας) τα έσοδα αντιστοιχούν στο 5,2%.

Ως μια παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία, με το 82% των εσόδων να προέρχεται από πλοία υπό ξένη σημαία και το 18% από κυπριακά πλοία, η πλοιοδιαχείριση επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις.

«Η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται σε πτωτική πορεία λόγω της αδύναμης ζήτησης. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και μεταφοράς φορτίου (bulk). Ως αποτέλεσμα τα ναύλα έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα κοντά στο λειτουργικό κόστος», αναφέρει η ΚΤΚ, προσθέτοντας ότι κυριότερος λόγος για αυτή τη μείωση αποτελεί η υπερβάλλουσα προσφορά πλοίων.

Σημειώνει δε πως οι υποτονικές συνθήκες και η μείωση των ναύλων οδήγησαν σε ένα νέο κύμα εξυγίανσης της παγκόσμιας βιομηχανίας με τη μορφή συγχωνεύσεων και συμμαχιών, οδηγώντας ταυτόχρονα μικρότερες ναυτιλιακές εταιρείες εκτός της αγοράς, λόγω δυσκολιών εξεύρεσης χρηματοδότησης.

«Παρά τις εξελίξεις αυτές, η κυπριακή βιομηχανία πλοιοδιαχείρισης παραμένει ισχυρή και διαφοροποιημένη διεθνώς», τονίζει η έρευνα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Γερμανία παραμένει ο κυριότερος εταίρος της βιομηχανίας, με το 47% των πλοίων υπό διαχείριση να ανήκουν σε Γερμανούς πλοιοκτήτες. Ακολουθεί με μεγάλη διαφορά το Κουρακάο με 8%, η Μάλτα με 6%, οι ΗΠΑ και η Ελβετία με 5%, η Ελλάδα με 4% και τα Νησιά Μάρσαλ και Νορβηγία αμφότερες με 3%.

Η Γερμανία (ως χώρα προέλευσης) διαθέτει και το μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων με 38% το πρώτο εξάμηνο του 2016, παρά την πτώση 5% σε ετήσια βάση. Επόμενες χώρες οι Ελλάδα, Ελβετία και Σιγκαπούρη με 6%.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 75% των εσόδων προήλθαν από την βασική πλοιοδιαχείριση (τεχνική πλοιοδιαχείριση και πλήρη). Ακολουθεί η κατηγορία “άλλα” με 18%, η ναύλωση με 6% και οι διαχείριση ναύλων με 1%.

Παράλληλα τα συμβόλαια πλήρους πλοιοδιαχείρισης αυξήθηκαν στο 50% των συνολικών εσόδων το α’ εξάμηνο του έτους.

 

Αυξητικά οι δαπάνες

Παρά τη μείωση των εσόδων, τα συσσωρευμένα έξοδα της βιομηχανίας (εξαιρουμένων των δαπανών που καταβάλλονται στην Κύπρο) διαμορφώθηκαν στα €429 εκατ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε ετήσια βάση (€428 α` εξάμηνο 2015) , ενώ σε σύγκριση με το β` εξάμηνο του 2015 παρουσίασαν αύξηση 4,5%.

Το 65% των δαπανών αφορά τα έξοδα πληρωμάτων και ακολουθούν οι διοικητικές δαπάνες με 18% και το υπόλοιπο 17% σε δαπάνες πλοιοδιαχείρισης.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ