Μείωση 8,5% στη χονδρική τιμή των φαρμάκων

Μείωση 8,5% στη χονδρική τιμή των φαρμάκων

 


Το Υπουργείο Υγείας προχωρεί σε μείωση κατά 8,5% στη χονδρική τιμή των φαρμάκων, από τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για μείωση των τιμών των φαρμάκων, στη βάση εισηγήσεων για βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις στην τιμολογιακή πολιτική όπως αυτές καταγράφονται στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Το ύψος της μείωσης καταγράφεται στην έκθεση του Π.Ο.Υ. ως μια από τις πλέον ιδανικές ρυθμίσεις στις τιμές των φαρμάκων και αφορά τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις νέες χονδρικές τιμές.

Ο υφιστάμενος τιμοκατάλογος αποτελείται από 5.374 φάρμακα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 2.883 φάρμακα, των οποίων οι χονδρικές τιμές επηρεάζονται από την πιο πάνω μείωση. Τα υπόλοιπα 2.491 φάρμακα παραμένουν με σταθερή ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή, αφού είναι προϊόντα με χονδρική τιμή ίση ή μικρότερη των 10 ευρώ, καθώς και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Εξαιρούνται, επίσης, από την αφαίρεση ποσοστού 8,5%, τα φάρμακα των οποίων η ανώτατη χονδρική τιμή καθορίζεται μόνο από μια φθηνή χώρα.

Η συνολική μέση μείωση των χονδρικών τιμών των φαρμάκων που επηρεάζονται τόσο από την επικαιροποίηση του τιμοκαταλόγου (-15%) που έγινε στις 12 Ιανουαρίου 2015 όσο και από τη μείωση κατά 8,5% που θα εφαρμοσθεί στις 29 Ιουνίου 2015, ανέρχεται σε 23% περίπου.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν περιπτώσεις στις κατηγορίες των αντιβιοτικών, υπερτασικών, φαρμάκων κατά της χοληστερόλης, φαρμάκων του νευρικού συστήματος και των μυοσκελετικών παθήσεων, όπου η μείωση στις χονδρικές τιμές κυμαίνεται από 26,8% έως 55,8%.

Για παράδειγμα, ένας ασθενής με ψηλή χοληστερόλη και υπέρταση, ξόδευε 55,56 ευρώ το 2014 για την αγορά των φαρμάκων Zocor 40mg και Atacand 16mg. Λαμβάνοντας υπόψη την επικαιροποίηση του τιμοκαταλόγου φαρμάκων που έγινε στις 12 Ιανουαρίου 2015 και τη μείωση κατά 8,5%, ο ασθενής αυτός θα πληρώνει 37,39 ευρώ, δηλαδή επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ύψους 32,7%.

Επιπλέον, η επικαιροποίηση των τιμών των φαρμάκων θα γίνεται ανά ένα (1) έτος αντί ανά δύο (2) έτη. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η ταχύτερη υιοθέτηση των μειώσεων των τιμών στις χώρες αναφοράς, καθώς και η πιο άμεση αξιοποίηση των χονδρικών τιμών που προκύπτουν από τυχόν λήξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προς άμεσο όφελος των ασθενών. Επιπλέον, το όφελος είναι διπλό, αφού οι μειώσεις στις χονδρικές τιμές επιφέρουν μείωση και στην κρατική δαπάνη για την αγορά φαρμάκων.

Σημειώνεται επίσης ότι, η αξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής, για ενδεχόμενη τροποποίηση του συστήματος τιμολόγησης θα γίνεται κάθε δύο (2) έτη αντί κάθε τέσσερα (4) έτη. Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα, θεωρείται πολύ μεγάλο και ως εκ τούτου, οι τιμές δεν αντανακλούν άμεσα τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της τιμολόγησης των φαρμάκων.

Πρώτιστο μέλημα και στόχος του Υπουργού Υγείας είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε φαρμακευτική αγωγή με προσιτές τιμές, η επίτευξη του οποίου είναι ύψιστης σημασίας, ιδιαίτερα εν όψει της επικείμενης εφαρμογής του ΓεΣΥ. Το Υπουργείο Υγείας εργάζεται απαρασάλευτα για τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών φαρμάκων στην αγορά, με στόχο τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης των ασθενών στη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα