Μείωση 8,6% στα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης

Μείωση 8,6% στα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης

 


 

Μείωση 8,6% καταγράφηκε στα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης το 2ο τρίμηνο του χρόνου ενώ αντίθετα μικρή αύξηση 2,6% σημειώθηκε στις δαπάνες, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύει την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα στη βάση των προκαταρκτικών στοιχείων των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2016 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €1.461,2 εκ (8,6% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2015) και οι συνολικές δαπάνες σε €1.652,1 εκ, (2,6% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2015) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα ύψους €190,9 εκ σε σύγκριση με έλλειμμα €12,2 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2016 ήταν φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €630,6 εκ (3,4% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2015), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με €372,1 εκ (αύξηση 5,1%), και φόροι στο εισόδημα και πλούτο €271,8 εκ (1,9% αύξηση).

Σημειώνεται ότι την ίδια περίοδο τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 10,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 φτάνοντας στα €117,4 εκ.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες οι κυριότερες κατηγορίες αφορούσαν  κοινωνικές παροχές €656,8 εκ (3,8% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2015), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €512,2 εκ. (1,0% μείωση).

Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €137,4 εκ, καταγράφοντας 5,6% μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα