Μειωμένες κατά €956.2 εκατ. οι καταθέσεις

Μειωμένες κατά €956.2 εκατ. οι καταθέσεις

Μείωση της τάξης των €956.2 εκ. κατέγραψαν σε μηνιαία βάση οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι συνολικές καταθέσεις στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχώρησαν στα €49.74 δισ. τον Ιούλιο, από €50,69 δισ. τον Ιούνιο και σε σύγκριση με €70,56 δισ. τον Ιούλιο του 2012. Σε ετήσια βάση, οι συνολικές καταθέσεις μειώθηκαν κατά 24,2%.

Οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού ανήλθαν στα €34,14 δισ., παρουσιάζοντας μείωση €809 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ενώ κατά €85 εκατ. μειώθηκαν οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου κρατών – μελών της Ευρωζώνης, οι οποίες υποχώρησαν στα €2,61 δισ. Μείωση της τάξης των €61.4 εκατ. παρουσίασαν οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών, οι οποίες υποχώρησαν στα €12,98 δισ.

Μείωση παρουσίασαν και οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες ανήλθαν σε €358 εκατ. τον Ιούλιο, σε σύγκριση με €367 εκατ. τον Ιούνιο.

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασαν μείωση 23,6%.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων μειώθηκαν στα €12,04 δισ. σε σύγκριση με €12,58 δισ. τον Ιούνιο, ενώ σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2012 (€21,87 δισ.), παρουσιάζουν μείωση 35,8%.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών ανήλθαν στα €28,407 δισ., ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2012, παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 18,8%.

Μειωμένες παρουσιάζονται και οι συνολικές χορηγήσεις, οι οποίες υποχώρησαν στα €66,28 δισ. σε σχέση με €67,79 τον Ιούνιο.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2012, οι συνολικές χορηγήσεις παρουσίασαν μείωση 7,8%%.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα