Μεταρρύθμιση αδειοδότησης και ελέγχου της οικοδομικής ανάπτυξης

Μεταρρύθμιση αδειοδότησης και ελέγχου της οικοδομικής ανάπτυξης

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ξεκινήσει το έργο της αναθεώρησης του τρόπου εξέτασης και έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών, Αδειών Οικοδομής, Πιστοποιητικών Έγκρισης και γενικά των ενεργειών που συνδέονται με την αδειοδότηση της οικοδομικής ανάπτυξης.

Το έργο της εκ βάθρων μεταρρύθμισης και αναθεώρησης του συστήματος αδειοδότησης είναι ένα πολύπλοκο και δύσκολο έργο, είναι όμως έργο τεράστιας σημασίας που θα είναι σταθμός στη ανάπτυξη του τόπου, αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης για το πλαίσιο ενεργειών του Υπουργείου, με στόχο την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης στον τομέα της ανάπτυξης, ενώ «περιλαμβάνει τόσο τη λήψη μέτρων όσο και την εισαγωγή ριζικών τομών» για άμεση βελτίωση και επίσπευση διαδικασιών στην αδειοδότηση και τον έλεγχο των αναπτύξεων, όπως και στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.

Το εν λόγω έργο, που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πρόσφατα σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, περιλαμβάνει τη μελέτη του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και των σχετικών προβλημάτων που ταλανίζουν την οικοδομική ανάπτυξη.

Ακολούθως θα υποβληθούν εισηγήσεις με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για τον ορθολογισμό της διαδικασίας έκδοσης της Πολεοδομικής Άδειας και της Άδειας Οικοδομής, του Πιστοποιητικού Έγκρισης καθώς και της διαδικασίας του οικοδομικού ελέγχου (δηλαδή την επιβολή), συμπεριλαμβανομένης και της επίβλεψης των έργων.

Ταυτόχρονα, το έργο περιλαμβάνει την ετοιμασία τριών εγκεκριμένων εγγράφων σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις των δομικών έργων, οι οποίες αφορούν την Υγιεινή, Υγεία και Περιβάλλον, την Προστασία κατά του Θορύβου και την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Διατήρηση της Θερμότητας.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουλίου 2017, ενώ το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται στις 150.000 ευρώ και θα καλυφθεί μέσω της τεχνικής βοήθειας της ΕΕ, κατόπιν αιτήματος που προωθήθηκε μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και σε συνεννόηση με τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ήδη, την προηγούμενη εβδομάδα, στα πλαίσια του προγράμματος ξένοι εμπειρογνώμονες υπό τον συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών είχαν εντατικές συναντήσεις τόσο με κρατικές υπηρεσίες όπως και άλλα οργανωμένα σύνολα εμπλεκομένων και επηρεαζομένων, αναφέρεται.

Στο ίδιο πλαίσιο ενεργειών, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προωθήσει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου «από ένα καθεστώς 10 Πολεοδομικών Αρχών και 36 Οικοδομικών Αρχών, μεταβαίνουμε σε ένα νέο απλοποιημένο σύστημα». Αυτό θα αποτελείται από μια Ενιαία Αρχή Αδειοδότησης της Ανάπτυξης σε κάθε μια επαρχία, για την έκδοση τόσο των Πολεοδομικών Αδειών όσο και των Αδειών Οικοδομής, με βάση την αρχή: Όλα σε ένα, καταλήγει η ανακοίνωση.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα