Νέοι διορισμοί στην ΟΕΒ

Νέοι διορισμοί στην ΟΕΒ

 


Σε συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), που έγινε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

(α) Έκανε αποδεκτή την οικειοθελή αποχώρηση από την ΟΕΒ του Γενικού Διευθυντή, Μιχάλη Πήλικου, με ισχύ από 31/1/2016. Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο εξήρε την πολύχρονη (σχεδόν 33 χρόνια) και πολυδιάστατη ευδόκιμη προσφορά του Μ. Πήλικου στην ΟΕΒ και στον επιχειρηματικό κόσμο ευρύτερα.

(β) Ενέκρινε το διορισμό του Μιχάλη Αντωνίου, στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΟΕΒ, με ισχύ από 1/2/2016 και το διορισμό του ώστα Χριστοφίδη στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Ο Κώστας Χριστοφίδης είναι κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού και Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση του Ινστιτούτου Διεύθυνσης του Μάαστριχτ.

Εργοδοτήθηκε στην ΟΕΒ  τον Απρίλιο του 1983 ως Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων, στη συνέχεια ως Οικονομικός Λειτουργός και ακολούθως ως Λειτουργός Βιομηχανίας. Το 1993 αναβαθμίστηκε σε Συντονιστή Επαγγελματικών Συνδέσμων της ΟΕΒ. Μετά από τρία χρόνια προήχθη στη θέση του Διευθυντή Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης και στη συνέχεια ανέλαβε και την Διεύθυνση του τομέα Υπηρεσιών στο Τμήμα Βιομηχανίας & Υπηρεσιών. Τα καθήκοντα του Βοηθού Γενικού Διευθυντή που εκτελούσε μέχρι σήμερα, ανέλαβε το 2003.

Ο Κ. Χριστοφίδης, στη διάρκεια της καριέρας του στην ΟΕΒ, μετείχε σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, τόσο ως ομιλητής όσο και ως συμμετέχων. Εκπροσωπεί την ΟΕΒ σε διάφορα Συμβούλια και Επιτροπές όπου συζητούνται θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Μετέχει επίσης στις Ομάδες Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε. για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις και Μείωσης του Διοικητικού Φόρτου στις επιχειρήσεις.

Τομείς ευθύνης και εμπειρίας που αποκτήθηκαν καλύπτουν μεταξύ άλλων την οικονομία, φορολογία,  ανάπτυξη επιχειρήσεων, ενέργεια, επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία,  περιβάλλον, εξωστρέφεια επιχειρήσεων, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα/σχέδια στήριξης, ξένες επενδύσεις, διμερείς σχέσεις με άλλες οργανώσεις της Ε.Ε. και νοτίου Μεσογείου, πιστοποίηση ποιότητας και διαπίστευση. Το 2006 εφάρμοσε τον ετήσιο διαγωνισμό για το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας-ΟΕΒ ο οποίος αναγνωρίστηκε από την ΕΕ ως βέλτιστη πρακτική.

Ο Μιχάλης Αντωνίου γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1964 στην Λευκωσία, είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού τίτλου LLM από την Νομική Σχολή του Κάρντιφ του Πανεπιστημίου της Ουαλίας. Πέρασε από την άσκηση και την δοκιμασία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και απέκτησε άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο.

Το 1991 προσελήφθη στην ΟΕΒ ως Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής, το 2000 προήχθη στην θέση του Διευθυντή του ομώνυμου Τμήματος και το 2007 στην θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή την οποία κατείχε μέχρι σήμερα.

Βασικό πεδίο δραστηριοτήτων και εξειδίκευσης είναι η εργατική και κοινωνική νομοθεσία, νομολογία και πρακτική της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εργασιακές σχέσεις και η επίλυση συλλογικών διαφορών, η ασφάλεια και υγεία στην εργασία, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε διαδικασίες αναδιαρθρώσεως ή σε συνθήκες εξαγορών και συγχωνεύσεων, η ισότητα των φύλων, η μετανάστευση και απασχόληση αλλοδαπών, η αγορά εργασίας και η αντιμετώπιση της ανεργίας, η κοινωνική ασφάλιση και το συνταξιοδοτικό, η μεταρρύθμιση του δημοσίου και ο εκσυγχρονισμός της κρατικής μηχανής και συναφή θέματα.

Ενοποίησε και κωδικοποίησε σε τέσσερεις τόμους το σύνολο της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής, ενώ στις εκδόσεις του περιλαμβάνονται σύγγραμμα για το Δίκαιο Τερματισμού της Απασχόλησης στην Κύπρο, Κώδικας Πρακτικής για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην απασχόληση και βιβλίο με εκλαϊκευμένη παρουσίαση όλων των εναρμονιστικών νομοθεσιών στο κεφάλαιο της απασχόλησης.

Εκπροσωπεί την ΟΕΒ σε Συμβούλια και Επιτροπές στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση με κυριότερα το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το Συμβούλιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πλεονάζοντος Προσωπικού, την Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα