Νέος κύκλος προγραμμάτων CPDs από το Cyprus College

Νέος κύκλος προγραμμάτων CPDs από το Cyprus College

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College ανακοίνωσε την έναρξη των προγραμμάτων / σεμιναρίων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuous Professional Development Seminars) για τον Ιούνιο 2016. Εισηγητές των σεμιναρίων είναι εγκεκριμένοι λογιστές με εκτενή επαγγελματική εμπειρία σε χρηματοοικονομικά, λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα. Τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης διοργανώνονται στη Λευκωσία και Λεμεσό και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

  • Audit Related Services: 1 Ιουνίου Λευκωσία / 2 Ιουνίου Λεμεσός
  • Cyprus Corporation Tax: Basic Principles and Recent Changes: 2 Ιουνίου Λευκωσία / 7 Ιουνίου Λεμεσός
  • ISQC1 & Money Laundering: 8 Ιουνίου Λευκωσία / 9 Ιουνίου Λεμεσός
  • The principles on arrears management of the Central Bank of Cyprus Directive: 9 Ιουνίου Λευκωσία / 16 Ιουνίου Λεμεσός
  • Risk Management & Internal Control System: 13 Ιουνίου Λευκωσία / 15 Ιουνίου Λεμεσός
  • Project Management: 14 και 21 Ιουνίου Λευκωσία
  • Planning an audit in accordance with ISA requirements; key considerations: 14 Ιουνίου Λεμεσός
  • Introduction to Capital Gains Tax: 15 Ιουνίου Λευκωσία
  • Ιntroduction to Special Defence Contribution: 17 Ιουνίου Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποτείνεστε στη Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών του Cyprus College στον ιστότοπο http://sps.cycollege.ac.cy, στο τηλέφωνο 22 713 230 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση profstud@cycollege.ac.cy


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα