Νέος πρακτικός φορολογικός οδηγός από την PwC Κύπρου

Νέος πρακτικός φορολογικός οδηγός από την PwC Κύπρου

Η νέα έκδοση της PwC «Φορολογικές Πληροφορίες 2014 – Κύπρος» που παρουσιάζει τη γενική εικόνα του φορολογικού μας συστήματος, αποτελεί πλούσια πηγή γενικής πληροφόρησης για τον έγκαιρο και αποτελεσματικό φορολογικό προγραμματισμό τόσο των νομικών όσο και των φυσικών πρόσωπων χωρίς να αντικαθιστά την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή.

Το έντυπο το όποιο βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική, περιέχει τις πιο πρόσφατες αλλαγές στις φορολογικές νομοθεσίες συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας ΦΠΑ. Ο οδηγός εκδίδεται τα τελευταία 22 χρόνια από την PwC στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα ενώ τα τελευταία 5 χρόνια είναι διαθέσιμος και στα Ρωσικά.

Ο οδηγός «Φορολογικές Πληροφορίες 2014 – Κύπρος» είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα  www.pwc.com.cy/tax-facts-figures


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα