Νέο αποταμιευτικό σχέδιο από τη cdbbank

Νέο αποταμιευτικό σχέδιο από τη cdbbank

Tο σχέδιο προσφέρει σταθερή απόδοση 2,20% και ευελιξία

 

Αυξημένο ενδιαφέρον από Κύπριους και ξένους καταθέτες συγκεντρώνει το νέο 18μηνο αποταμιευτικό προϊόν που προσφέρει η cdbbank με σταθερή απόδοση 2,20%. Πρόκειται για ένα ευέλικτο καταθετικό σχέδιο το οποίο σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες θεσμικών και ιδιωτών καταθετών. Αξιοποιώντας τη νέα προσφορά της cdbbank, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο και θα συνεχιστεί μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, πολλοί υφιστάμενοι αλλά και νέοι πελάτες της Τράπεζας έχουν προχωρήσει σε αποταμίευση των χρημάτων τους με στόχο τη μέγιστη απόδοση.

Το νέο σχέδιο καταθέσεων παρέχει προνομιακό επιτόκιο και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους καταθέτες να κάνουν αναλήψεις χρημάτων στο τέλος κάθε τριμήνου χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, σε ποσοστό που αγγίζει συνολικά το 55% του αρχικού κεφαλαίου της κατάθεσης. Με ελάχιστο αρχικό ποσό κατάθεσης τις €5.000 ανά πελάτη και μέγιστο τις €500.000, η cdbbank γι’ ακόμη μια φορά διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό προσφέροντας ένα ιδανικό προϊόν για όλες τις κατηγορίες πελατών – ιδιώτες, εταιρείες και ταμεία προνοίας.

Παρέχοντας ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις, καινοτόμα προϊόντα και αξιόπιστες υπηρεσίες, η cdbbank έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού και συνεχίζει να διευρύνει τη βάση του πελατολογίου της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατέφερε να τετραπλασιάσει τον αριθμό των καταθετικών της πελατών. Σημαντικό χαρακτηριστικό της καταθετικής της βάσης είναι η μη εξάρτηση από πρόσκαιρες καταθέσεις και η επικέντρωση στους Κύπριους καταθέτες, οι οποίοι αποτελούν το 80% του συνόλου των καταθετών της.

Κύριος πυλώνας της στρατηγικής της Τράπεζας παραμένει επίσης η προσέλκυση διεθνών πελατών με την παροχή άριστης ποιότητας εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα η ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι πελάτες της για να ξεπεράσουν τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Η δρομολόγηση των απαιτούμενων διαδικασιών για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και η εφαρμογή συνετής πιστοδοτικής πολιτικής, που είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη έκθεση της cdbbank σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αποτελούν στέρεες βάσεις για τη μελλοντική της πορεία.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα