Νέο στεγαστικό σχέδιο από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Νέο στεγαστικό σχέδιο από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

 


Στην εξαγγελία του νέου Στεγαστικού Σχεδίου «ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ» προχώρησε ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Συγκεκριμένα το σχέδιο «ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ» θα ισχύει για περιορισμένο χρόνο και θα καλύψει αιτητές που θα υποβάλουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 για:

– Αγορά ή ανέγερση/ συμπλήρωση /επέκταση κατοικίας

– Ανακαίνιση ή/και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου είναι:

1. Αγορά ή ανέγερση/ συμπλήρωση /επέκταση κατοικίας

– Ύψος  δανείου μέχρι €450.000

– Περίοδος αποπληρωμής μέχρι 40 χρόνια

– Επιτόκια από 2,60% – 3,00% (κυμαινόμενα)

2. Ανακαίνιση ή/και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

– Ύψος  δανείου μέχρι €60.000

– Περίοδος αποπληρωμής μέχρι 15 χρόνια

– Επιτόκιο 3,30% (κυμαινόμενο)

Κύριες καινοτομίες του σχεδίου:

– Αυξάνεται το μέγιστο ύψος δανειοδότησης  από €200 χιλ. σε €450 χιλ.

– Παρέχεται δυνατότητα δανειοδότησης για άλλη κατοικία, πέραν της κύριας κατοικίας.

– Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα μεταφοράς στεγαστικών δανείων από άλλα ΑΠΙ.

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ιδρύθηκε από το Κράτος, με βασική αποστολή την παραχώρηση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας.  Ο Οργανισμός διαχειρίζεται, επίσης, δάνεια που παραχωρήθηκαν μέσω των  Στεγαστικών Σχεδίων της Κυβέρνησης και δάνεια που παραχωρούνται μέσω του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Η ίδρυση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης αποτέλεσε τον καταλύτη στη μείωση των εμποδίων πρόσβασης σε δανεισμό για την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. Κατά τη διάρκεια της 33χρονης παρουσίας του στο τραπεζικό τοπίο της Κύπρου, παραχώρησε στεγαστικά δάνεια σε 33 χιλιάδες νοικοκυριά, συνολικού ύψους €2,2 δις.

Ο Οργανισμός διατηρεί πέντε Καταστήματα, ένα σε κάθε πόλη: στη Λευκωσία, όπου βρίσκονται και τα Κεντρικά του Γραφεία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στην Πάφο και στο Παραλίμνι.

Η διαχρονικά συνετή διαχείριση από τα εκάστοτε  Διοικητικά Συμβούλια και τη Διεύθυνση του Οργανισμού, καθώς και ο ζήλος του προσωπικού για την κοινωνική του αποστολή, κατάφεραν να διατηρήσουν όρθιο τον Οργανισμό και να τον βοηθήσουν αποτελεσματικά να διεξέλθει της τραπεζικής κρίσης που ενέσκηψε στον τόπο τα τελευταία χρόνια αλλά και παλαιότερα με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε και αποσύρθηκαν όλα τα προνόμια που απολάμβανε ο Οργανισμός.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Οργανισμού είναι τα ακόλουθα:

Ίδια κεφάλαια €96.6 εκ.

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 19,5%

Ρευστότητα 31%

Καταθέσεις €885 εκ.

Δάνεια €722 εκ.

Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 81,6%

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια €299,6 εκ.   (41,5%)

Πρόνοιες για επισφαλή δάνεια €60 εκ.

Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων δανείων με πρόνοιες 20%

Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών €276.7 εκ. (38,3%)

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση «η ισχυρή ρευστότητα και η άνετη κεφαλαιακή επάρκεια του Οργανισμού, που είναι αποτέλεσμα της διαχρονικής εμπιστοσύνης των Κυπρίων πολιτών, προς τους οποίους εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, δίνουν τη δύναμη στον Οργανισμό να διευρύνει τα κριτήρια δανειοδότησης, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει με αποτελεσματικότερο τρόπο τα νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία και, παράλληλα να ενισχύσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για  την ανόρθωση και ισχυροποίηση της ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας».


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα